Eneboo - Documentación para desarrolladores
QTextLayout Lista de los miembros
Lista completa de los miembros de QTextLayout, incluyendo todos los heredados:
addCurrentItem()QTextLayout
addCurrentItem()QTextLayout
AtCharBoundaries valor enumeradoQTextLayout
atEnd() const QTextLayout
atEnd() const QTextLayout
AtWordBoundaries valor enumeradoQTextLayout
availableWidth() const QTextLayout
availableWidth() const QTextLayout
beginLayout(LayoutMode m=MultiLine)QTextLayout
beginLayout(LayoutMode m=MultiLine)QTextLayout
beginLine(int width)QTextLayout
beginLine(int width)QTextLayout
currentItem()QTextLayout
currentItem()QTextLayout
CursorMode nombre de la enumeraciónQTextLayout
CursorMode nombre de la enumeraciónQTextLayout
endLayout()QTextLayout
endLayout()QTextLayout
endLine(int x=0, int y=0, int alignment=Qt::AlignLeft, int *ascent=0, int *descent=0, int *left=0, int *right=0)QTextLayout
endLine(int x=0, int y=0, int alignment=Qt::AlignLeft, int *ascent=0, int *descent=0, int *left=0, int *right=0)QTextLayout
Error valor enumeradoQTextLayout
findItem(int strPos) const QTextLayout
findItem(int strPos) const QTextLayout
itemAt(int i) const QTextLayout
itemAt(int i) const QTextLayout
LayoutMode nombre de la enumeraciónQTextLayout
LayoutMode nombre de la enumeraciónQTextLayout
LineBreakStrategy nombre de la enumeraciónQTextLayout
LineBreakStrategy nombre de la enumeraciónQTextLayout
LineEmpty valor enumeradoQTextLayout
LineFull valor enumeradoQTextLayout
lineWidth() const QTextLayout
lineWidth() const QTextLayout
MultiLine valor enumeradoQTextLayout
nextCursorPosition(int oldPos, CursorMode mode=SkipCharacters) const QTextLayout
nextCursorPosition(int oldPos, CursorMode mode=SkipCharacters) const QTextLayout
nextItem()QTextLayout
nextItem()QTextLayout
NoBidi valor enumeradoQTextLayout
numItems() const QTextLayout
numItems() const QTextLayout
Ok valor enumeradoQTextLayout
previousCursorPosition(int oldPos, CursorMode mode=SkipCharacters) const QTextLayout
previousCursorPosition(int oldPos, CursorMode mode=SkipCharacters) const QTextLayout
QPainter classQTextLayout [friend]
QPSPrinter classQTextLayout [friend]
QTextItem classQTextLayout [friend]
QTextLayout()QTextLayout
QTextLayout(const QString &string, QPainter *=0)QTextLayout
QTextLayout(const QString &string, const QFont &fnt)QTextLayout
QTextLayout()QTextLayout
QTextLayout(const QString &string, QPainter *=0)QTextLayout
QTextLayout(const QString &string, const QFont &fnt)QTextLayout
Result nombre de la enumeraciónQTextLayout
Result nombre de la enumeraciónQTextLayout
setBoundary(int strPos)QTextLayout
setBoundary(int strPos)QTextLayout
setDirection(QChar::Direction)QTextLayout
setDirection(QChar::Direction)QTextLayout
setLineWidth(int newWidth)QTextLayout
setLineWidth(int newWidth)QTextLayout
setText(const QString &string, const QFont &fnt)QTextLayout
setText(const QString &string, const QFont &fnt)QTextLayout
SingleLine valor enumeradoQTextLayout
SkipCharacters valor enumeradoQTextLayout
SkipWords valor enumeradoQTextLayout
validCursorPosition(int pos) const QTextLayout
validCursorPosition(int pos) const QTextLayout
widthUsed() const QTextLayout
widthUsed() const QTextLayout
~QTextLayout()QTextLayout
~QTextLayout()QTextLayout
 Todo Clases Namespaces Archivos Funciones Variables 'typedefs' Enumeraciones Valores de enumeraciones Propiedades Amigas 'defines'