Eneboo - Documentación para desarrolladores
src/libmysql_macosx/include/mysqld_ername.h
Ir a la documentación de este archivo.
00001 /* Autogenerated file, please don't edit */
00002 
00003 { "ER_HASHCHK", 1000 },
00004 { "ER_NISAMCHK", 1001 },
00005 { "ER_NO", 1002 },
00006 { "ER_YES", 1003 },
00007 { "ER_CANT_CREATE_FILE", 1004 },
00008 { "ER_CANT_CREATE_TABLE", 1005 },
00009 { "ER_CANT_CREATE_DB", 1006 },
00010 { "ER_DB_CREATE_EXISTS", 1007 },
00011 { "ER_DB_DROP_EXISTS", 1008 },
00012 { "ER_DB_DROP_DELETE", 1009 },
00013 { "ER_DB_DROP_RMDIR", 1010 },
00014 { "ER_CANT_DELETE_FILE", 1011 },
00015 { "ER_CANT_FIND_SYSTEM_REC", 1012 },
00016 { "ER_CANT_GET_STAT", 1013 },
00017 { "ER_CANT_GET_WD", 1014 },
00018 { "ER_CANT_LOCK", 1015 },
00019 { "ER_CANT_OPEN_FILE", 1016 },
00020 { "ER_FILE_NOT_FOUND", 1017 },
00021 { "ER_CANT_READ_DIR", 1018 },
00022 { "ER_CANT_SET_WD", 1019 },
00023 { "ER_CHECKREAD", 1020 },
00024 { "ER_DISK_FULL", 1021 },
00025 { "ER_DUP_KEY", 1022 },
00026 { "ER_ERROR_ON_CLOSE", 1023 },
00027 { "ER_ERROR_ON_READ", 1024 },
00028 { "ER_ERROR_ON_RENAME", 1025 },
00029 { "ER_ERROR_ON_WRITE", 1026 },
00030 { "ER_FILE_USED", 1027 },
00031 { "ER_FILSORT_ABORT", 1028 },
00032 { "ER_FORM_NOT_FOUND", 1029 },
00033 { "ER_GET_ERRNO", 1030 },
00034 { "ER_ILLEGAL_HA", 1031 },
00035 { "ER_KEY_NOT_FOUND", 1032 },
00036 { "ER_NOT_FORM_FILE", 1033 },
00037 { "ER_NOT_KEYFILE", 1034 },
00038 { "ER_OLD_KEYFILE", 1035 },
00039 { "ER_OPEN_AS_READONLY", 1036 },
00040 { "ER_OUTOFMEMORY", 1037 },
00041 { "ER_OUT_OF_SORTMEMORY", 1038 },
00042 { "ER_UNEXPECTED_EOF", 1039 },
00043 { "ER_CON_COUNT_ERROR", 1040 },
00044 { "ER_OUT_OF_RESOURCES", 1041 },
00045 { "ER_BAD_HOST_ERROR", 1042 },
00046 { "ER_HANDSHAKE_ERROR", 1043 },
00047 { "ER_DBACCESS_DENIED_ERROR", 1044 },
00048 { "ER_ACCESS_DENIED_ERROR", 1045 },
00049 { "ER_NO_DB_ERROR", 1046 },
00050 { "ER_UNKNOWN_COM_ERROR", 1047 },
00051 { "ER_BAD_NULL_ERROR", 1048 },
00052 { "ER_BAD_DB_ERROR", 1049 },
00053 { "ER_TABLE_EXISTS_ERROR", 1050 },
00054 { "ER_BAD_TABLE_ERROR", 1051 },
00055 { "ER_NON_UNIQ_ERROR", 1052 },
00056 { "ER_SERVER_SHUTDOWN", 1053 },
00057 { "ER_BAD_FIELD_ERROR", 1054 },
00058 { "ER_WRONG_FIELD_WITH_GROUP", 1055 },
00059 { "ER_WRONG_GROUP_FIELD", 1056 },
00060 { "ER_WRONG_SUM_SELECT", 1057 },
00061 { "ER_WRONG_VALUE_COUNT", 1058 },
00062 { "ER_TOO_LONG_IDENT", 1059 },
00063 { "ER_DUP_FIELDNAME", 1060 },
00064 { "ER_DUP_KEYNAME", 1061 },
00065 { "ER_DUP_ENTRY", 1062 },
00066 { "ER_WRONG_FIELD_SPEC", 1063 },
00067 { "ER_PARSE_ERROR", 1064 },
00068 { "ER_EMPTY_QUERY", 1065 },
00069 { "ER_NONUNIQ_TABLE", 1066 },
00070 { "ER_INVALID_DEFAULT", 1067 },
00071 { "ER_MULTIPLE_PRI_KEY", 1068 },
00072 { "ER_TOO_MANY_KEYS", 1069 },
00073 { "ER_TOO_MANY_KEY_PARTS", 1070 },
00074 { "ER_TOO_LONG_KEY", 1071 },
00075 { "ER_KEY_COLUMN_DOES_NOT_EXITS", 1072 },
00076 { "ER_BLOB_USED_AS_KEY", 1073 },
00077 { "ER_TOO_BIG_FIELDLENGTH", 1074 },
00078 { "ER_WRONG_AUTO_KEY", 1075 },
00079 { "ER_READY", 1076 },
00080 { "ER_NORMAL_SHUTDOWN", 1077 },
00081 { "ER_GOT_SIGNAL", 1078 },
00082 { "ER_SHUTDOWN_COMPLETE", 1079 },
00083 { "ER_FORCING_CLOSE", 1080 },
00084 { "ER_IPSOCK_ERROR", 1081 },
00085 { "ER_NO_SUCH_INDEX", 1082 },
00086 { "ER_WRONG_FIELD_TERMINATORS", 1083 },
00087 { "ER_BLOBS_AND_NO_TERMINATED", 1084 },
00088 { "ER_TEXTFILE_NOT_READABLE", 1085 },
00089 { "ER_FILE_EXISTS_ERROR", 1086 },
00090 { "ER_LOAD_INFO", 1087 },
00091 { "ER_ALTER_INFO", 1088 },
00092 { "ER_WRONG_SUB_KEY", 1089 },
00093 { "ER_CANT_REMOVE_ALL_FIELDS", 1090 },
00094 { "ER_CANT_DROP_FIELD_OR_KEY", 1091 },
00095 { "ER_INSERT_INFO", 1092 },
00096 { "ER_UPDATE_TABLE_USED", 1093 },
00097 { "ER_NO_SUCH_THREAD", 1094 },
00098 { "ER_KILL_DENIED_ERROR", 1095 },
00099 { "ER_NO_TABLES_USED", 1096 },
00100 { "ER_TOO_BIG_SET", 1097 },
00101 { "ER_NO_UNIQUE_LOGFILE", 1098 },
00102 { "ER_TABLE_NOT_LOCKED_FOR_WRITE", 1099 },
00103 { "ER_TABLE_NOT_LOCKED", 1100 },
00104 { "ER_BLOB_CANT_HAVE_DEFAULT", 1101 },
00105 { "ER_WRONG_DB_NAME", 1102 },
00106 { "ER_WRONG_TABLE_NAME", 1103 },
00107 { "ER_TOO_BIG_SELECT", 1104 },
00108 { "ER_UNKNOWN_ERROR", 1105 },
00109 { "ER_UNKNOWN_PROCEDURE", 1106 },
00110 { "ER_WRONG_PARAMCOUNT_TO_PROCEDURE", 1107 },
00111 { "ER_WRONG_PARAMETERS_TO_PROCEDURE", 1108 },
00112 { "ER_UNKNOWN_TABLE", 1109 },
00113 { "ER_FIELD_SPECIFIED_TWICE", 1110 },
00114 { "ER_INVALID_GROUP_FUNC_USE", 1111 },
00115 { "ER_UNSUPPORTED_EXTENSION", 1112 },
00116 { "ER_TABLE_MUST_HAVE_COLUMNS", 1113 },
00117 { "ER_RECORD_FILE_FULL", 1114 },
00118 { "ER_UNKNOWN_CHARACTER_SET", 1115 },
00119 { "ER_TOO_MANY_TABLES", 1116 },
00120 { "ER_TOO_MANY_FIELDS", 1117 },
00121 { "ER_TOO_BIG_ROWSIZE", 1118 },
00122 { "ER_STACK_OVERRUN", 1119 },
00123 { "ER_WRONG_OUTER_JOIN", 1120 },
00124 { "ER_NULL_COLUMN_IN_INDEX", 1121 },
00125 { "ER_CANT_FIND_UDF", 1122 },
00126 { "ER_CANT_INITIALIZE_UDF", 1123 },
00127 { "ER_UDF_NO_PATHS", 1124 },
00128 { "ER_UDF_EXISTS", 1125 },
00129 { "ER_CANT_OPEN_LIBRARY", 1126 },
00130 { "ER_CANT_FIND_DL_ENTRY", 1127 },
00131 { "ER_FUNCTION_NOT_DEFINED", 1128 },
00132 { "ER_HOST_IS_BLOCKED", 1129 },
00133 { "ER_HOST_NOT_PRIVILEGED", 1130 },
00134 { "ER_PASSWORD_ANONYMOUS_USER", 1131 },
00135 { "ER_PASSWORD_NOT_ALLOWED", 1132 },
00136 { "ER_PASSWORD_NO_MATCH", 1133 },
00137 { "ER_UPDATE_INFO", 1134 },
00138 { "ER_CANT_CREATE_THREAD", 1135 },
00139 { "ER_WRONG_VALUE_COUNT_ON_ROW", 1136 },
00140 { "ER_CANT_REOPEN_TABLE", 1137 },
00141 { "ER_INVALID_USE_OF_NULL", 1138 },
00142 { "ER_REGEXP_ERROR", 1139 },
00143 { "ER_MIX_OF_GROUP_FUNC_AND_FIELDS", 1140 },
00144 { "ER_NONEXISTING_GRANT", 1141 },
00145 { "ER_TABLEACCESS_DENIED_ERROR", 1142 },
00146 { "ER_COLUMNACCESS_DENIED_ERROR", 1143 },
00147 { "ER_ILLEGAL_GRANT_FOR_TABLE", 1144 },
00148 { "ER_GRANT_WRONG_HOST_OR_USER", 1145 },
00149 { "ER_NO_SUCH_TABLE", 1146 },
00150 { "ER_NONEXISTING_TABLE_GRANT", 1147 },
00151 { "ER_NOT_ALLOWED_COMMAND", 1148 },
00152 { "ER_SYNTAX_ERROR", 1149 },
00153 { "ER_DELAYED_CANT_CHANGE_LOCK", 1150 },
00154 { "ER_TOO_MANY_DELAYED_THREADS", 1151 },
00155 { "ER_ABORTING_CONNECTION", 1152 },
00156 { "ER_NET_PACKET_TOO_LARGE", 1153 },
00157 { "ER_NET_READ_ERROR_FROM_PIPE", 1154 },
00158 { "ER_NET_FCNTL_ERROR", 1155 },
00159 { "ER_NET_PACKETS_OUT_OF_ORDER", 1156 },
00160 { "ER_NET_UNCOMPRESS_ERROR", 1157 },
00161 { "ER_NET_READ_ERROR", 1158 },
00162 { "ER_NET_READ_INTERRUPTED", 1159 },
00163 { "ER_NET_ERROR_ON_WRITE", 1160 },
00164 { "ER_NET_WRITE_INTERRUPTED", 1161 },
00165 { "ER_TOO_LONG_STRING", 1162 },
00166 { "ER_TABLE_CANT_HANDLE_BLOB", 1163 },
00167 { "ER_TABLE_CANT_HANDLE_AUTO_INCREMENT", 1164 },
00168 { "ER_DELAYED_INSERT_TABLE_LOCKED", 1165 },
00169 { "ER_WRONG_COLUMN_NAME", 1166 },
00170 { "ER_WRONG_KEY_COLUMN", 1167 },
00171 { "ER_WRONG_MRG_TABLE", 1168 },
00172 { "ER_DUP_UNIQUE", 1169 },
00173 { "ER_BLOB_KEY_WITHOUT_LENGTH", 1170 },
00174 { "ER_PRIMARY_CANT_HAVE_NULL", 1171 },
00175 { "ER_TOO_MANY_ROWS", 1172 },
00176 { "ER_REQUIRES_PRIMARY_KEY", 1173 },
00177 { "ER_NO_RAID_COMPILED", 1174 },
00178 { "ER_UPDATE_WITHOUT_KEY_IN_SAFE_MODE", 1175 },
00179 { "ER_KEY_DOES_NOT_EXITS", 1176 },
00180 { "ER_CHECK_NO_SUCH_TABLE", 1177 },
00181 { "ER_CHECK_NOT_IMPLEMENTED", 1178 },
00182 { "ER_CANT_DO_THIS_DURING_AN_TRANSACTION", 1179 },
00183 { "ER_ERROR_DURING_COMMIT", 1180 },
00184 { "ER_ERROR_DURING_ROLLBACK", 1181 },
00185 { "ER_ERROR_DURING_FLUSH_LOGS", 1182 },
00186 { "ER_ERROR_DURING_CHECKPOINT", 1183 },
00187 { "ER_NEW_ABORTING_CONNECTION", 1184 },
00188 { "ER_DUMP_NOT_IMPLEMENTED", 1185 },
00189 { "ER_FLUSH_MASTER_BINLOG_CLOSED", 1186 },
00190 { "ER_INDEX_REBUILD", 1187 },
00191 { "ER_MASTER", 1188 },
00192 { "ER_MASTER_NET_READ", 1189 },
00193 { "ER_MASTER_NET_WRITE", 1190 },
00194 { "ER_FT_MATCHING_KEY_NOT_FOUND", 1191 },
00195 { "ER_LOCK_OR_ACTIVE_TRANSACTION", 1192 },
00196 { "ER_UNKNOWN_SYSTEM_VARIABLE", 1193 },
00197 { "ER_CRASHED_ON_USAGE", 1194 },
00198 { "ER_CRASHED_ON_REPAIR", 1195 },
00199 { "ER_WARNING_NOT_COMPLETE_ROLLBACK", 1196 },
00200 { "ER_TRANS_CACHE_FULL", 1197 },
00201 { "ER_SLAVE_MUST_STOP", 1198 },
00202 { "ER_SLAVE_NOT_RUNNING", 1199 },
00203 { "ER_BAD_SLAVE", 1200 },
00204 { "ER_MASTER_INFO", 1201 },
00205 { "ER_SLAVE_THREAD", 1202 },
00206 { "ER_TOO_MANY_USER_CONNECTIONS", 1203 },
00207 { "ER_SET_CONSTANTS_ONLY", 1204 },
00208 { "ER_LOCK_WAIT_TIMEOUT", 1205 },
00209 { "ER_LOCK_TABLE_FULL", 1206 },
00210 { "ER_READ_ONLY_TRANSACTION", 1207 },
00211 { "ER_DROP_DB_WITH_READ_LOCK", 1208 },
00212 { "ER_CREATE_DB_WITH_READ_LOCK", 1209 },
00213 { "ER_WRONG_ARGUMENTS", 1210 },
00214 { "ER_NO_PERMISSION_TO_CREATE_USER", 1211 },
00215 { "ER_UNION_TABLES_IN_DIFFERENT_DIR", 1212 },
00216 { "ER_LOCK_DEADLOCK", 1213 },
00217 { "ER_TABLE_CANT_HANDLE_FT", 1214 },
00218 { "ER_CANNOT_ADD_FOREIGN", 1215 },
00219 { "ER_NO_REFERENCED_ROW", 1216 },
00220 { "ER_ROW_IS_REFERENCED", 1217 },
00221 { "ER_CONNECT_TO_MASTER", 1218 },
00222 { "ER_QUERY_ON_MASTER", 1219 },
00223 { "ER_ERROR_WHEN_EXECUTING_COMMAND", 1220 },
00224 { "ER_WRONG_USAGE", 1221 },
00225 { "ER_WRONG_NUMBER_OF_COLUMNS_IN_SELECT", 1222 },
00226 { "ER_CANT_UPDATE_WITH_READLOCK", 1223 },
00227 { "ER_MIXING_NOT_ALLOWED", 1224 },
00228 { "ER_DUP_ARGUMENT", 1225 },
00229 { "ER_USER_LIMIT_REACHED", 1226 },
00230 { "ER_SPECIFIC_ACCESS_DENIED_ERROR", 1227 },
00231 { "ER_LOCAL_VARIABLE", 1228 },
00232 { "ER_GLOBAL_VARIABLE", 1229 },
00233 { "ER_NO_DEFAULT", 1230 },
00234 { "ER_WRONG_VALUE_FOR_VAR", 1231 },
00235 { "ER_WRONG_TYPE_FOR_VAR", 1232 },
00236 { "ER_VAR_CANT_BE_READ", 1233 },
00237 { "ER_CANT_USE_OPTION_HERE", 1234 },
00238 { "ER_NOT_SUPPORTED_YET", 1235 },
00239 { "ER_MASTER_FATAL_ERROR_READING_BINLOG", 1236 },
00240 { "ER_SLAVE_IGNORED_TABLE", 1237 },
00241 { "ER_INCORRECT_GLOBAL_LOCAL_VAR", 1238 },
00242 { "ER_WRONG_FK_DEF", 1239 },
00243 { "ER_KEY_REF_DO_NOT_MATCH_TABLE_REF", 1240 },
00244 { "ER_OPERAND_COLUMNS", 1241 },
00245 { "ER_SUBQUERY_NO_1_ROW", 1242 },
00246 { "ER_UNKNOWN_STMT_HANDLER", 1243 },
00247 { "ER_CORRUPT_HELP_DB", 1244 },
00248 { "ER_CYCLIC_REFERENCE", 1245 },
00249 { "ER_AUTO_CONVERT", 1246 },
00250 { "ER_ILLEGAL_REFERENCE", 1247 },
00251 { "ER_DERIVED_MUST_HAVE_ALIAS", 1248 },
00252 { "ER_SELECT_REDUCED", 1249 },
00253 { "ER_TABLENAME_NOT_ALLOWED_HERE", 1250 },
00254 { "ER_NOT_SUPPORTED_AUTH_MODE", 1251 },
00255 { "ER_SPATIAL_CANT_HAVE_NULL", 1252 },
00256 { "ER_COLLATION_CHARSET_MISMATCH", 1253 },
00257 { "ER_SLAVE_WAS_RUNNING", 1254 },
00258 { "ER_SLAVE_WAS_NOT_RUNNING", 1255 },
00259 { "ER_TOO_BIG_FOR_UNCOMPRESS", 1256 },
00260 { "ER_ZLIB_Z_MEM_ERROR", 1257 },
00261 { "ER_ZLIB_Z_BUF_ERROR", 1258 },
00262 { "ER_ZLIB_Z_DATA_ERROR", 1259 },
00263 { "ER_CUT_VALUE_GROUP_CONCAT", 1260 },
00264 { "ER_WARN_TOO_FEW_RECORDS", 1261 },
00265 { "ER_WARN_TOO_MANY_RECORDS", 1262 },
00266 { "ER_WARN_NULL_TO_NOTNULL", 1263 },
00267 { "ER_WARN_DATA_OUT_OF_RANGE", 1264 },
00268 { "WARN_DATA_TRUNCATED", 1265 },
00269 { "ER_WARN_USING_OTHER_HANDLER", 1266 },
00270 { "ER_CANT_AGGREGATE_2COLLATIONS", 1267 },
00271 { "ER_DROP_USER", 1268 },
00272 { "ER_REVOKE_GRANTS", 1269 },
00273 { "ER_CANT_AGGREGATE_3COLLATIONS", 1270 },
00274 { "ER_CANT_AGGREGATE_NCOLLATIONS", 1271 },
00275 { "ER_VARIABLE_IS_NOT_STRUCT", 1272 },
00276 { "ER_UNKNOWN_COLLATION", 1273 },
00277 { "ER_SLAVE_IGNORED_SSL_PARAMS", 1274 },
00278 { "ER_SERVER_IS_IN_SECURE_AUTH_MODE", 1275 },
00279 { "ER_WARN_FIELD_RESOLVED", 1276 },
00280 { "ER_BAD_SLAVE_UNTIL_COND", 1277 },
00281 { "ER_MISSING_SKIP_SLAVE", 1278 },
00282 { "ER_UNTIL_COND_IGNORED", 1279 },
00283 { "ER_WRONG_NAME_FOR_INDEX", 1280 },
00284 { "ER_WRONG_NAME_FOR_CATALOG", 1281 },
00285 { "ER_WARN_QC_RESIZE", 1282 },
00286 { "ER_BAD_FT_COLUMN", 1283 },
00287 { "ER_UNKNOWN_KEY_CACHE", 1284 },
00288 { "ER_WARN_HOSTNAME_WONT_WORK", 1285 },
00289 { "ER_UNKNOWN_STORAGE_ENGINE", 1286 },
00290 { "ER_WARN_DEPRECATED_SYNTAX", 1287 },
00291 { "ER_NON_UPDATABLE_TABLE", 1288 },
00292 { "ER_FEATURE_DISABLED", 1289 },
00293 { "ER_OPTION_PREVENTS_STATEMENT", 1290 },
00294 { "ER_DUPLICATED_VALUE_IN_TYPE", 1291 },
00295 { "ER_TRUNCATED_WRONG_VALUE", 1292 },
00296 { "ER_TOO_MUCH_AUTO_TIMESTAMP_COLS", 1293 },
00297 { "ER_INVALID_ON_UPDATE", 1294 },
00298 { "ER_UNSUPPORTED_PS", 1295 },
00299 { "ER_GET_ERRMSG", 1296 },
00300 { "ER_GET_TEMPORARY_ERRMSG", 1297 },
00301 { "ER_UNKNOWN_TIME_ZONE", 1298 },
00302 { "ER_WARN_INVALID_TIMESTAMP", 1299 },
00303 { "ER_INVALID_CHARACTER_STRING", 1300 },
00304 { "ER_WARN_ALLOWED_PACKET_OVERFLOWED", 1301 },
00305 { "ER_CONFLICTING_DECLARATIONS", 1302 },
00306 { "ER_SP_NO_RECURSIVE_CREATE", 1303 },
00307 { "ER_SP_ALREADY_EXISTS", 1304 },
00308 { "ER_SP_DOES_NOT_EXIST", 1305 },
00309 { "ER_SP_DROP_FAILED", 1306 },
00310 { "ER_SP_STORE_FAILED", 1307 },
00311 { "ER_SP_LILABEL_MISMATCH", 1308 },
00312 { "ER_SP_LABEL_REDEFINE", 1309 },
00313 { "ER_SP_LABEL_MISMATCH", 1310 },
00314 { "ER_SP_UNINIT_VAR", 1311 },
00315 { "ER_SP_BADSELECT", 1312 },
00316 { "ER_SP_BADRETURN", 1313 },
00317 { "ER_SP_BADSTATEMENT", 1314 },
00318 { "ER_UPDATE_LOG_DEPRECATED_IGNORED", 1315 },
00319 { "ER_UPDATE_LOG_DEPRECATED_TRANSLATED", 1316 },
00320 { "ER_QUERY_INTERRUPTED", 1317 },
00321 { "ER_SP_WRONG_NO_OF_ARGS", 1318 },
00322 { "ER_SP_COND_MISMATCH", 1319 },
00323 { "ER_SP_NORETURN", 1320 },
00324 { "ER_SP_NORETURNEND", 1321 },
00325 { "ER_SP_BAD_CURSOR_QUERY", 1322 },
00326 { "ER_SP_BAD_CURSOR_SELECT", 1323 },
00327 { "ER_SP_CURSOR_MISMATCH", 1324 },
00328 { "ER_SP_CURSOR_ALREADY_OPEN", 1325 },
00329 { "ER_SP_CURSOR_NOT_OPEN", 1326 },
00330 { "ER_SP_UNDECLARED_VAR", 1327 },
00331 { "ER_SP_WRONG_NO_OF_FETCH_ARGS", 1328 },
00332 { "ER_SP_FETCH_NO_DATA", 1329 },
00333 { "ER_SP_DUP_PARAM", 1330 },
00334 { "ER_SP_DUP_VAR", 1331 },
00335 { "ER_SP_DUP_COND", 1332 },
00336 { "ER_SP_DUP_CURS", 1333 },
00337 { "ER_SP_CANT_ALTER", 1334 },
00338 { "ER_SP_SUBSELECT_NYI", 1335 },
00339 { "ER_STMT_NOT_ALLOWED_IN_SF_OR_TRG", 1336 },
00340 { "ER_SP_VARCOND_AFTER_CURSHNDLR", 1337 },
00341 { "ER_SP_CURSOR_AFTER_HANDLER", 1338 },
00342 { "ER_SP_CASE_NOT_FOUND", 1339 },
00343 { "ER_FPARSER_TOO_BIG_FILE", 1340 },
00344 { "ER_FPARSER_BAD_HEADER", 1341 },
00345 { "ER_FPARSER_EOF_IN_COMMENT", 1342 },
00346 { "ER_FPARSER_ERROR_IN_PARAMETER", 1343 },
00347 { "ER_FPARSER_EOF_IN_UNKNOWN_PARAMETER", 1344 },
00348 { "ER_VIEW_NO_EXPLAIN", 1345 },
00349 { "ER_FRM_UNKNOWN_TYPE", 1346 },
00350 { "ER_WRONG_OBJECT", 1347 },
00351 { "ER_NONUPDATEABLE_COLUMN", 1348 },
00352 { "ER_VIEW_SELECT_DERIVED", 1349 },
00353 { "ER_VIEW_SELECT_CLAUSE", 1350 },
00354 { "ER_VIEW_SELECT_VARIABLE", 1351 },
00355 { "ER_VIEW_SELECT_TMPTABLE", 1352 },
00356 { "ER_VIEW_WRONG_LIST", 1353 },
00357 { "ER_WARN_VIEW_MERGE", 1354 },
00358 { "ER_WARN_VIEW_WITHOUT_KEY", 1355 },
00359 { "ER_VIEW_INVALID", 1356 },
00360 { "ER_SP_NO_DROP_SP", 1357 },
00361 { "ER_SP_GOTO_IN_HNDLR", 1358 },
00362 { "ER_TRG_ALREADY_EXISTS", 1359 },
00363 { "ER_TRG_DOES_NOT_EXIST", 1360 },
00364 { "ER_TRG_ON_VIEW_OR_TEMP_TABLE", 1361 },
00365 { "ER_TRG_CANT_CHANGE_ROW", 1362 },
00366 { "ER_TRG_NO_SUCH_ROW_IN_TRG", 1363 },
00367 { "ER_NO_DEFAULT_FOR_FIELD", 1364 },
00368 { "ER_DIVISION_BY_ZERO", 1365 },
00369 { "ER_TRUNCATED_WRONG_VALUE_FOR_FIELD", 1366 },
00370 { "ER_ILLEGAL_VALUE_FOR_TYPE", 1367 },
00371 { "ER_VIEW_NONUPD_CHECK", 1368 },
00372 { "ER_VIEW_CHECK_FAILED", 1369 },
00373 { "ER_PROCACCESS_DENIED_ERROR", 1370 },
00374 { "ER_RELAY_LOG_FAIL", 1371 },
00375 { "ER_PASSWD_LENGTH", 1372 },
00376 { "ER_UNKNOWN_TARGET_BINLOG", 1373 },
00377 { "ER_IO_ERR_LOG_INDEX_READ", 1374 },
00378 { "ER_BINLOG_PURGE_PROHIBITED", 1375 },
00379 { "ER_FSEEK_FAIL", 1376 },
00380 { "ER_BINLOG_PURGE_FATAL_ERR", 1377 },
00381 { "ER_LOG_IN_USE", 1378 },
00382 { "ER_LOG_PURGE_UNKNOWN_ERR", 1379 },
00383 { "ER_RELAY_LOG_INIT", 1380 },
00384 { "ER_NO_BINARY_LOGGING", 1381 },
00385 { "ER_RESERVED_SYNTAX", 1382 },
00386 { "ER_WSAS_FAILED", 1383 },
00387 { "ER_DIFF_GROUPS_PROC", 1384 },
00388 { "ER_NO_GROUP_FOR_PROC", 1385 },
00389 { "ER_ORDER_WITH_PROC", 1386 },
00390 { "ER_LOGGING_PROHIBIT_CHANGING_OF", 1387 },
00391 { "ER_NO_FILE_MAPPING", 1388 },
00392 { "ER_WRONG_MAGIC", 1389 },
00393 { "ER_PS_MANY_PARAM", 1390 },
00394 { "ER_KEY_PART_0", 1391 },
00395 { "ER_VIEW_CHECKSUM", 1392 },
00396 { "ER_VIEW_MULTIUPDATE", 1393 },
00397 { "ER_VIEW_NO_INSERT_FIELD_LIST", 1394 },
00398 { "ER_VIEW_DELETE_MERGE_VIEW", 1395 },
00399 { "ER_CANNOT_USER", 1396 },
00400 { "ER_XAER_NOTA", 1397 },
00401 { "ER_XAER_INVAL", 1398 },
00402 { "ER_XAER_RMFAIL", 1399 },
00403 { "ER_XAER_OUTSIDE", 1400 },
00404 { "ER_XAER_RMERR", 1401 },
00405 { "ER_XA_RBROLLBACK", 1402 },
00406 { "ER_NONEXISTING_PROC_GRANT", 1403 },
00407 { "ER_PROC_AUTO_GRANT_FAIL", 1404 },
00408 { "ER_PROC_AUTO_REVOKE_FAIL", 1405 },
00409 { "ER_DATA_TOO_LONG", 1406 },
00410 { "ER_SP_BAD_SQLSTATE", 1407 },
00411 { "ER_STARTUP", 1408 },
00412 { "ER_LOAD_FROM_FIXED_SIZE_ROWS_TO_VAR", 1409 },
00413 { "ER_CANT_CREATE_USER_WITH_GRANT", 1410 },
00414 { "ER_WRONG_VALUE_FOR_TYPE", 1411 },
00415 { "ER_TABLE_DEF_CHANGED", 1412 },
00416 { "ER_SP_DUP_HANDLER", 1413 },
00417 { "ER_SP_NOT_VAR_ARG", 1414 },
00418 { "ER_SP_NO_RETSET", 1415 },
00419 { "ER_CANT_CREATE_GEOMETRY_OBJECT", 1416 },
00420 { "ER_FAILED_ROUTINE_BREAK_BINLOG", 1417 },
00421 { "ER_BINLOG_UNSAFE_ROUTINE", 1418 },
00422 { "ER_BINLOG_CREATE_ROUTINE_NEED_SUPER", 1419 },
00423 { "ER_EXEC_STMT_WITH_OPEN_CURSOR", 1420 },
00424 { "ER_STMT_HAS_NO_OPEN_CURSOR", 1421 },
00425 { "ER_COMMIT_NOT_ALLOWED_IN_SF_OR_TRG", 1422 },
00426 { "ER_NO_DEFAULT_FOR_VIEW_FIELD", 1423 },
00427 { "ER_SP_NO_RECURSION", 1424 },
00428 { "ER_TOO_BIG_SCALE", 1425 },
00429 { "ER_TOO_BIG_PRECISION", 1426 },
00430 { "ER_M_BIGGER_THAN_D", 1427 },
00431 { "ER_WRONG_LOCK_OF_SYSTEM_TABLE", 1428 },
00432 { "ER_CONNECT_TO_FOREIGN_DATA_SOURCE", 1429 },
00433 { "ER_QUERY_ON_FOREIGN_DATA_SOURCE", 1430 },
00434 { "ER_FOREIGN_DATA_SOURCE_DOESNT_EXIST", 1431 },
00435 { "ER_FOREIGN_DATA_STRING_INVALID_CANT_CREATE", 1432 },
00436 { "ER_FOREIGN_DATA_STRING_INVALID", 1433 },
00437 { "ER_CANT_CREATE_FEDERATED_TABLE", 1434 },
00438 { "ER_TRG_IN_WRONG_SCHEMA", 1435 },
00439 { "ER_STACK_OVERRUN_NEED_MORE", 1436 },
00440 { "ER_TOO_LONG_BODY", 1437 },
00441 { "ER_WARN_CANT_DROP_DEFAULT_KEYCACHE", 1438 },
00442 { "ER_TOO_BIG_DISPLAYWIDTH", 1439 },
00443 { "ER_XAER_DUPID", 1440 },
00444 { "ER_DATETIME_FUNCTION_OVERFLOW", 1441 },
00445 { "ER_CANT_UPDATE_USED_TABLE_IN_SF_OR_TRG", 1442 },
00446 { "ER_VIEW_PREVENT_UPDATE", 1443 },
00447 { "ER_PS_NO_RECURSION", 1444 },
00448 { "ER_SP_CANT_SET_AUTOCOMMIT", 1445 },
00449 { "ER_MALFORMED_DEFINER", 1446 },
00450 { "ER_VIEW_FRM_NO_USER", 1447 },
00451 { "ER_VIEW_OTHER_USER", 1448 },
00452 { "ER_NO_SUCH_USER", 1449 },
00453 { "ER_FORBID_SCHEMA_CHANGE", 1450 },
00454 { "ER_ROW_IS_REFERENCED_2", 1451 },
00455 { "ER_NO_REFERENCED_ROW_2", 1452 },
00456 { "ER_SP_BAD_VAR_SHADOW", 1453 },
00457 { "ER_TRG_NO_DEFINER", 1454 },
00458 { "ER_OLD_FILE_FORMAT", 1455 },
00459 { "ER_SP_RECURSION_LIMIT", 1456 },
00460 { "ER_SP_PROC_TABLE_CORRUPT", 1457 },
00461 { "ER_SP_WRONG_NAME", 1458 },
00462 { "ER_TABLE_NEEDS_UPGRADE", 1459 },
00463 { "ER_SP_NO_AGGREGATE", 1460 },
00464 { "ER_MAX_PREPARED_STMT_COUNT_REACHED", 1461 },
00465 { "ER_VIEW_RECURSIVE", 1462 },
00466 { "ER_NON_GROUPING_FIELD_USED", 1463 },
00467 { "ER_TABLE_CANT_HANDLE_SPKEYS", 1464 },
00468 { "ER_NO_TRIGGERS_ON_SYSTEM_SCHEMA", 1465 },
00469 { "ER_REMOVED_SPACES", 1466 },
00470 { "ER_AUTOINC_READ_FAILED", 1467 },
00471 { "ER_USERNAME", 1468 },
00472 { "ER_HOSTNAME", 1469 },
00473 { "ER_WRONG_STRING_LENGTH", 1470 },
00474 { "ER_NON_INSERTABLE_TABLE", 1471 },
00475 { "ER_ADMIN_WRONG_MRG_TABLE", 1472 },
00476 { "ER_TOO_HIGH_LEVEL_OF_NESTING_FOR_SELECT", 1473 },
00477 { "ER_NAME_BECOMES_EMPTY", 1474 },
 Todo Clases Namespaces Archivos Funciones Variables 'typedefs' Enumeraciones Valores de enumeraciones Propiedades Amigas 'defines'