Eneboo - Documentación para desarrolladores
src/qsa/src/kernel/plugin/quickcore.h
Ir a la documentación de este archivo.
00001 #ifndef QUICKCORE_H
00002 #define QUICKCORE_H
00003 
00004 #include <qcom.h>
00005 
00006 class QuickEventInterfaceImpl;
00007 class QuickLanguageInterfaceImpl;
00008 class QuickInterpreterInterfaceImpl;
00009 
00010 class QuickCoreInterfaceImpl : public QComponentInterface
00011 {
00012 public:
00013   QuickCoreInterfaceImpl();
00014   virtual ~QuickCoreInterfaceImpl();
00015 
00016   QRESULT queryInterface( const QUuid&, QUnknownInterface ** );
00017   unsigned long addRef();
00018   unsigned long release();
00019 
00020   QString name() const { return "Qt Script"; }
00021   QString description() const { return "Qt Script Core Functionality"; }
00022   QString version() const { return "0.1"; }
00023   QString author() const { return "Trolltech ASA"; }
00024 
00025 private:
00026   ulong ref;
00027   QuickEventInterfaceImpl *eventIface;
00028   QuickLanguageInterfaceImpl *langIface;
00029   QuickInterpreterInterfaceImpl *interpIface;
00030 
00031 };
00032 
00033 #endif
 Todo Clases Namespaces Archivos Funciones Variables 'typedefs' Enumeraciones Valores de enumeraciones Propiedades Amigas 'defines'