Eneboo - Documentación para desarrolladores
QPSQLDriver Lista de los miembros
Lista completa de los miembros de QPSQLDriver, incluyendo todos los heredados:
QSqlDriver::activate_filters(QEvent *)QObject [protected]
activate_filters(QEvent *)QObject [protected]
QSqlDriver::activate_signal(int signal)QObject [protected]
QSqlDriver::activate_signal(int signal, int)QObject [protected]
QSqlDriver::activate_signal(int signal, double)QObject [protected]
QSqlDriver::activate_signal(int signal, QString)QObject [protected]
QSqlDriver::activate_signal(QConnectionList *clist, QUObject *o)QObject [protected]
activate_signal(int signal)QObject [protected]
activate_signal(int signal, int)QObject [protected]
activate_signal(int signal, double)QObject [protected]
activate_signal(int signal, QString)QObject [protected]
activate_signal(QConnectionList *clist, QUObject *o)QObject [protected]
QSqlDriver::activate_signal_bool(int signal, bool)QObject [protected]
activate_signal_bool(int signal, bool)QObject [protected]
QSqlDriver::AlignAuto valor enumeradoQt
FLSqlDriver::AlignAuto valor enumeradoQt
QSqlDriver::AlignBottom valor enumeradoQt
FLSqlDriver::AlignBottom valor enumeradoQt
QSqlDriver::AlignCenter valor enumeradoQt
FLSqlDriver::AlignCenter valor enumeradoQt
QSqlDriver::AlignHCenter valor enumeradoQt
FLSqlDriver::AlignHCenter valor enumeradoQt
QSqlDriver::AlignHorizontal_Mask valor enumeradoQt
FLSqlDriver::AlignHorizontal_Mask valor enumeradoQt
QSqlDriver::AlignJustify valor enumeradoQt
FLSqlDriver::AlignJustify valor enumeradoQt
QSqlDriver::AlignLeft valor enumeradoQt
FLSqlDriver::AlignLeft valor enumeradoQt
QSqlDriver::AlignmentFlags nombre de la enumeraciónQt
AlignmentFlags nombre de la enumeraciónQt
QSqlDriver::AlignRight valor enumeradoQt
FLSqlDriver::AlignRight valor enumeradoQt
QSqlDriver::AlignTop valor enumeradoQt
FLSqlDriver::AlignTop valor enumeradoQt
QSqlDriver::AlignVCenter valor enumeradoQt
FLSqlDriver::AlignVCenter valor enumeradoQt
QSqlDriver::AlignVertical_Mask valor enumeradoQt
FLSqlDriver::AlignVertical_Mask valor enumeradoQt
QSqlDriver::AlphaDither_Mask valor enumeradoQt
FLSqlDriver::AlphaDither_Mask valor enumeradoQt
QSqlDriver::ALT valor enumeradoQt
FLSqlDriver::ALT valor enumeradoQt
QSqlDriver::AltButton valor enumeradoQt
FLSqlDriver::AltButton valor enumeradoQt
alterTable(const QString &mtd1, const QString &mtd2, const QString &key=QString::null)QPSQLDriver [virtual]
QSqlDriver::AnchorAttribute nombre de la enumeraciónQt
AnchorAttribute nombre de la enumeraciónQt
QSqlDriver::AnchorHref valor enumeradoQt
FLSqlDriver::AnchorHref valor enumeradoQt
QSqlDriver::AnchorName valor enumeradoQt
FLSqlDriver::AnchorName valor enumeradoQt
QSqlDriver::AndNotROP valor enumeradoQt
FLSqlDriver::AndNotROP valor enumeradoQt
QSqlDriver::AndROP valor enumeradoQt
FLSqlDriver::AndROP valor enumeradoQt
QSqlDriver::aqWasDeleted() const QObject [inline]
aqWasDeleted() const QObject [inline]
QSqlDriver::ArrowCursor valor enumeradoQt
FLSqlDriver::ArrowCursor valor enumeradoQt
QSqlDriver::arrowCursorQt
FLSqlDriver::arrowCursorQt
QSqlDriver::ArrowType nombre de la enumeraciónQt
ArrowType nombre de la enumeraciónQt
QSqlDriver::Ascending valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Ascending valor enumeradoQt
QSqlDriver::ASCII_ACCEL valor enumeradoQt
FLSqlDriver::ASCII_ACCEL valor enumeradoQt
atFrom(FLSqlCursor *cur)QPSQLDriver [virtual]
QSqlDriver::AutoColor valor enumeradoQt
FLSqlDriver::AutoColor valor enumeradoQt
QSqlDriver::AutoDither valor enumeradoQt
FLSqlDriver::AutoDither valor enumeradoQt
QSqlDriver::AutoText valor enumeradoQt
FLSqlDriver::AutoText valor enumeradoQt
QSqlDriver::AvoidDither valor enumeradoQt
FLSqlDriver::AvoidDither valor enumeradoQt
backendId() const QPSQLDriver
QSqlDriver::BackgroundMode nombre de la enumeraciónQt
BackgroundMode nombre de la enumeraciónQt
QSqlDriver::BDiagPattern valor enumeradoQt
FLSqlDriver::BDiagPattern valor enumeradoQt
QSqlDriver::BeginsWith valor enumeradoQt
FLSqlDriver::BeginsWith valor enumeradoQt
beginTransaction()QPSQLDriver [protected, virtual]
beginTransaction()QPSQLDriver [protected, virtual]
QSqlDriver::BevelJoin valor enumeradoQt
FLSqlDriver::BevelJoin valor enumeradoQt
QSqlDriver::BGMode nombre de la enumeraciónQt
BGMode nombre de la enumeraciónQt
QSqlDriver::BitmapCursor valor enumeradoQt
FLSqlDriver::BitmapCursor valor enumeradoQt
QSqlDriver::blackQt
FLSqlDriver::blackQt
QSqlDriver::BlankCursor valor enumeradoQt
FLSqlDriver::BlankCursor valor enumeradoQt
QSqlDriver::blankCursorQt
FLSqlDriver::blankCursorQt
QSqlDriver::BLOB valor enumeradoQSqlDriver
FLSqlDriver::BLOB valor enumeradoQSqlDriver
QSqlDriver::blockSignals(bool b)QObject
blockSignals(bool b)QObject
QSqlDriver::blueQt
FLSqlDriver::blueQt
QSqlDriver::Bottom valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Bottom valor enumeradoQt
QSqlDriver::BottomLeft valor enumeradoQt
FLSqlDriver::BottomLeft valor enumeradoQt
QSqlDriver::BottomRight valor enumeradoQt
FLSqlDriver::BottomRight valor enumeradoQt
QSqlDriver::BreakAnywhere valor enumeradoQt
FLSqlDriver::BreakAnywhere valor enumeradoQt
QSqlDriver::BrushStyle nombre de la enumeraciónQt
BrushStyle nombre de la enumeraciónQt
QSqlDriver::BusyCursor valor enumeradoQt
FLSqlDriver::BusyCursor valor enumeradoQt
QSqlDriver::busyCursorQt
FLSqlDriver::busyCursorQt
QSqlDriver::ButtonState nombre de la enumeraciónQt
ButtonState nombre de la enumeraciónQt
canSavePoint()QPSQLDriver [virtual]
QSqlDriver::CaseSensitive valor enumeradoQt
FLSqlDriver::CaseSensitive valor enumeradoQt
checkConnectArgs(const char *signal, const QObject *receiver, const char *member)QObject [protected, virtual]
checkConnectArgs(const char *signal, const QObject *receiver, const char *member)QObject [protected, virtual]
QSqlDriver::child(const char *objName, const char *inheritsClass=0, bool recursiveSearch=TRUE)QObject
child(const char *objName, const char *inheritsClass=0, bool recursiveSearch=TRUE)QObject
childEvent(QChildEvent *)QObject [protected, virtual]
childEvent(QChildEvent *)QObject [protected, virtual]
QSqlDriver::children() const QObject [inline]
children() const QObject [inline]
QSqlDriver::ClearROP valor enumeradoQt
FLSqlDriver::ClearROP valor enumeradoQt
close()QPSQLDriver [virtual]
close()QPSQLDriver [virtual]
QSqlDriver::color0Qt
FLSqlDriver::color0Qt
QSqlDriver::color1Qt
FLSqlDriver::color1Qt
QSqlDriver::ColorMode_Mask valor enumeradoQt
FLSqlDriver::ColorMode_Mask valor enumeradoQt
QSqlDriver::ColorOnly valor enumeradoQt
FLSqlDriver::ColorOnly valor enumeradoQt
commitTransaction()QPSQLDriver [protected, virtual]
commitTransaction()QPSQLDriver [protected, virtual]
QSqlDriver::ComparisonFlags typedefQt
ComparisonFlags typedefQt
QSqlDriver::connect(const QObject *sender, const char *signal, const QObject *receiver, const char *member)QObject [static]
QSqlDriver::connect(const QObject *sender, const char *signal, const char *member) const QObject [inline]
connect(const QObject *sender, const char *signal, const QObject *receiver, const char *member)QObject [static]
connect(const QObject *sender, const char *signal, const char *member) const QObject
QSqlDriver::connectInternal(const QObject *sender, int signal_index, const QObject *receiver, int membcode, int member_index)QObject [static]
connectInternal(const QObject *sender, int signal_index, const QObject *receiver, int membcode, int member_index)QObject [static]
connection()QPSQLDriver
connection()QPSQLDriver
connectNotify(const char *signal)QObject [protected, virtual]
connectNotify(const char *signal)QObject [protected, virtual]
QSqlDriver::Contains valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Contains valor enumeradoQt
QSqlDriver::ControlButton valor enumeradoQt
FLSqlDriver::ControlButton valor enumeradoQt
QSqlDriver::CopyROP valor enumeradoQt
FLSqlDriver::CopyROP valor enumeradoQt
QSqlDriver::Corner nombre de la enumeraciónQt
Corner nombre de la enumeraciónQt
createQuery() const QPSQLDriver [virtual]
createQuery() const QPSQLDriver [virtual]
QSqlDriver::CrossCursor valor enumeradoQt
FLSqlDriver::CrossCursor valor enumeradoQt
QSqlDriver::crossCursorQt
FLSqlDriver::crossCursorQt
QSqlDriver::CrossPattern valor enumeradoQt
FLSqlDriver::CrossPattern valor enumeradoQt
QSqlDriver::CTRL valor enumeradoQt
FLSqlDriver::CTRL valor enumeradoQt
QSqlDriver::CursorShape nombre de la enumeraciónQt
CursorShape nombre de la enumeraciónQt
customEvent(QCustomEvent *)QObject [protected, virtual]
customEvent(QCustomEvent *)QObject [protected, virtual]
QSqlDriver::CustomPattern valor enumeradoQt
FLSqlDriver::CustomPattern valor enumeradoQt
QSqlDriver::cyanQt
FLSqlDriver::cyanQt
QSqlDriver::darkBlueQt
FLSqlDriver::darkBlueQt
QSqlDriver::darkCyanQt
FLSqlDriver::darkCyanQt
QSqlDriver::darkGrayQt
FLSqlDriver::darkGrayQt
QSqlDriver::darkGreenQt
FLSqlDriver::darkGreenQt
QSqlDriver::darkMagentaQt
FLSqlDriver::darkMagentaQt
QSqlDriver::darkRedQt
FLSqlDriver::darkRedQt
QSqlDriver::darkYellowQt
FLSqlDriver::darkYellowQt
QSqlDriver::DashDotDotLine valor enumeradoQt
FLSqlDriver::DashDotDotLine valor enumeradoQt
QSqlDriver::DashDotLine valor enumeradoQt
FLSqlDriver::DashDotLine valor enumeradoQt
QSqlDriver::DashLine valor enumeradoQt
FLSqlDriver::DashLine valor enumeradoQt
QSqlDriver::DateFormat nombre de la enumeraciónQt
DateFormat nombre de la enumeraciónQt
db_FLSqlDriver [protected]
QSqlDriver::deleteLater()QObject [slot]
deleteLater()QObject [slot]
QSqlDriver::Dense1Pattern valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Dense1Pattern valor enumeradoQt
QSqlDriver::Dense2Pattern valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Dense2Pattern valor enumeradoQt
QSqlDriver::Dense3Pattern valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Dense3Pattern valor enumeradoQt
QSqlDriver::Dense4Pattern valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Dense4Pattern valor enumeradoQt
QSqlDriver::Dense5Pattern valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Dense5Pattern valor enumeradoQt
QSqlDriver::Dense6Pattern valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Dense6Pattern valor enumeradoQt
QSqlDriver::Dense7Pattern valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Dense7Pattern valor enumeradoQt
QSqlDriver::Descending valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Descending valor enumeradoQt
QSqlDriver::destroyed()QObject [signal]
QSqlDriver::destroyed(QObject *obj)QObject [signal]
destroyed()QObject [signal]
destroyed(QObject *obj)QObject [signal]
detectLocks()QPSQLDriver [virtual]
detectRisksLocks(const QString &table=QString::null, const QString &primaryKeyValue=QString::null)QPSQLDriver [virtual]
QSqlDriver::DiagCrossPattern valor enumeradoQt
FLSqlDriver::DiagCrossPattern valor enumeradoQt
QSqlDriver::DiffuseAlphaDither valor enumeradoQt
FLSqlDriver::DiffuseAlphaDither valor enumeradoQt
QSqlDriver::DiffuseDither valor enumeradoQt
FLSqlDriver::DiffuseDither valor enumeradoQt
QSqlDriver::disconnect(const QObject *sender, const char *signal, const QObject *receiver, const char *member)QObject [static]
QSqlDriver::disconnect(const char *signal=0, const QObject *receiver=0, const char *member=0)QObject [inline]
QSqlDriver::disconnect(const QObject *receiver, const char *member=0)QObject [inline]
disconnect(const QObject *sender, const char *signal, const QObject *receiver, const char *member)QObject [static]
disconnect(const char *signal=0, const QObject *receiver=0, const char *member=0)QObject
disconnect(const QObject *receiver, const char *member=0)QObject
QSqlDriver::disconnectInternal(const QObject *sender, int signal_index, const QObject *receiver, int membcode, int member_index)QObject [static]
disconnectInternal(const QObject *sender, int signal_index, const QObject *receiver, int membcode, int member_index)QObject [static]
disconnectNotify(const char *signal)QObject [protected, virtual]
disconnectNotify(const char *signal)QObject [protected, virtual]
QSqlDriver::Dither_Mask valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Dither_Mask valor enumeradoQt
QSqlDriver::DitherMode_Mask valor enumeradoQt
FLSqlDriver::DitherMode_Mask valor enumeradoQt
QSqlDriver::Dock nombre de la enumeraciónQt
Dock nombre de la enumeraciónQt
QSqlDriver::DockBottom valor enumeradoQt
FLSqlDriver::DockBottom valor enumeradoQt
QSqlDriver::DockLeft valor enumeradoQt
FLSqlDriver::DockLeft valor enumeradoQt
QSqlDriver::DockMinimized valor enumeradoQt
FLSqlDriver::DockMinimized valor enumeradoQt
QSqlDriver::DockRight valor enumeradoQt
FLSqlDriver::DockRight valor enumeradoQt
QSqlDriver::DockTop valor enumeradoQt
FLSqlDriver::DockTop valor enumeradoQt
QSqlDriver::DockTornOff valor enumeradoQt
FLSqlDriver::DockTornOff valor enumeradoQt
QSqlDriver::DockUnmanaged valor enumeradoQt
FLSqlDriver::DockUnmanaged valor enumeradoQt
QSqlDriver::DontClip valor enumeradoQt
FLSqlDriver::DontClip valor enumeradoQt
QSqlDriver::DontPrint valor enumeradoQt
FLSqlDriver::DontPrint valor enumeradoQt
QSqlDriver::DotLine valor enumeradoQt
FLSqlDriver::DotLine valor enumeradoQt
QSqlDriver::DownArrow valor enumeradoQt
FLSqlDriver::DownArrow valor enumeradoQt
QSqlDriver::DriverFeature nombre de la enumeraciónQSqlDriver
DriverFeature nombre de la enumeraciónQSqlDriver
QSqlDriver::dumpObjectInfo()QObject
dumpObjectInfo()QObject
QSqlDriver::dumpObjectTree()QObject
dumpObjectTree()QObject
QSqlDriver::EndsWith valor enumeradoQt
FLSqlDriver::EndsWith valor enumeradoQt
QSqlDriver::EraseROP valor enumeradoQt
FLSqlDriver::EraseROP valor enumeradoQt
event(QEvent *)QObject [virtual]
event(QEvent *)QObject [virtual]
eventFilter(QObject *, QEvent *)QObject [virtual]
eventFilter(QObject *, QEvent *)QObject [virtual]
QSqlDriver::ExactMatch valor enumeradoQt
FLSqlDriver::ExactMatch valor enumeradoQt
QSqlDriver::ExpandTabs valor enumeradoQt
FLSqlDriver::ExpandTabs valor enumeradoQt
QSqlDriver::FDiagPattern valor enumeradoQt
FLSqlDriver::FDiagPattern valor enumeradoQt
QSqlDriver::FixedColor valor enumeradoQt
FLSqlDriver::FixedColor valor enumeradoQt
QSqlDriver::FixedPixmap valor enumeradoQt
FLSqlDriver::FixedPixmap valor enumeradoQt
QSqlDriver::FlatCap valor enumeradoQt
FLSqlDriver::FlatCap valor enumeradoQt
FLSqlDriver(QObject *parent=0, const char *name=0)FLSqlDriver
QSqlDriver::ForbiddenCursor valor enumeradoQt
FLSqlDriver::ForbiddenCursor valor enumeradoQt
QSqlDriver::forbiddenCursorQt
FLSqlDriver::forbiddenCursorQt
formatDatabaseName(const QString &name)FLSqlDriver [virtual]
formatValue(const QSqlField *field, bool trimStrings) const QPSQLDriver [virtual]
formatValue(int t, const QVariant &v, const bool upper=false)QPSQLDriver [virtual]
formatValue(const QSqlField *field, bool trimStrings) const QPSQLDriver [virtual]
formatValueLike(int t, const QVariant &v, const bool upper=false)QPSQLDriver [virtual]
QSqlDriver::grayQt
FLSqlDriver::grayQt
QSqlDriver::greenQt
FLSqlDriver::greenQt
QSqlDriver::GUIStyle nombre de la enumeraciónQt
GUIStyle nombre de la enumeraciónQt
hasFeature(DriverFeature f) const QPSQLDriver [virtual]
hasFeature(DriverFeature f) const QPSQLDriver [virtual]
QSqlDriver::HiEnglishUnit valor enumeradoQt
FLSqlDriver::HiEnglishUnit valor enumeradoQt
QSqlDriver::highPriority() const QObject [inline]
highPriority() const QObject [inline]
QSqlDriver::HiMetricUnit valor enumeradoQt
FLSqlDriver::HiMetricUnit valor enumeradoQt
QSqlDriver::Horizontal valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Horizontal valor enumeradoQt
QSqlDriver::HorPattern valor enumeradoQt
FLSqlDriver::HorPattern valor enumeradoQt
QSqlDriver::IbeamCursor valor enumeradoQt
FLSqlDriver::IbeamCursor valor enumeradoQt
QSqlDriver::ibeamCursorQt
FLSqlDriver::ibeamCursorQt
QSqlDriver::Identical valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Identical valor enumeradoQt
QSqlDriver::ImageConversionFlags nombre de la enumeraciónQt
ImageConversionFlags nombre de la enumeraciónQt
QSqlDriver::IncludeTrailingSpaces valor enumeradoQt
FLSqlDriver::IncludeTrailingSpaces valor enumeradoQt
QSqlDriver::inherits(const char *) const QObject
inherits(const char *) const QObject
insertChild(QObject *)QObject [virtual]
insertChild(QObject *)QObject [virtual]
QSqlDriver::installEventFilter(const QObject *)QObject
installEventFilter(const QObject *)QObject
QSqlDriver::isA(const char *) const QObject
isA(const char *) const QObject
QSqlDriver::ISODate valor enumeradoQt
FLSqlDriver::ISODate valor enumeradoQt
QSqlDriver::isOpen() const QSqlDriver
isOpen() const QSqlDriver
QSqlDriver::isOpenError() const QSqlDriver
isOpenError() const QSqlDriver
QSqlDriver::isWidgetType() const QObject [inline]
isWidgetType() const QObject [inline]
QSqlDriver::Key nombre de la enumeraciónQt
Key nombre de la enumeraciónQt
QSqlDriver::Key_0 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_0 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_1 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_1 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_2 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_2 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_3 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_3 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_4 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_4 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_5 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_5 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_6 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_6 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_7 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_7 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_8 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_8 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_9 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_9 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_A valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_A valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Aacute valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Aacute valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_aacute valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_aacute valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Acircumflex valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Acircumflex valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_acircumflex valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_acircumflex valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_acute valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_acute valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Adiaeresis valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Adiaeresis valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_adiaeresis valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_adiaeresis valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_AE valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_AE valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_ae valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_ae valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Agrave valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Agrave valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_agrave valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_agrave valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Alt valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Alt valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Ampersand valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Ampersand valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Any valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Any valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Apostrophe valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Apostrophe valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Aring valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Aring valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_aring valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_aring valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_AsciiCircum valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_AsciiCircum valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_AsciiTilde valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_AsciiTilde valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Asterisk valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Asterisk valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_At valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_At valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Atilde valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Atilde valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_atilde valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_atilde valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_B valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_B valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Back valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Back valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Backslash valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Backslash valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Backspace valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Backspace valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_BackSpace valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_BackSpace valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Backtab valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Backtab valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_BackTab valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_BackTab valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Bar valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Bar valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_BassBoost valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_BassBoost valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_BassDown valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_BassDown valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_BassUp valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_BassUp valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_BraceLeft valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_BraceLeft valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_BraceRight valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_BraceRight valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_BracketLeft valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_BracketLeft valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_BracketRight valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_BracketRight valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_brokenbar valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_brokenbar valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_C valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_C valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_CapsLock valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_CapsLock valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Ccedilla valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Ccedilla valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_ccedilla valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_ccedilla valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_cedilla valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_cedilla valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_cent valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_cent valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Clear valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Clear valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Colon valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Colon valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Comma valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Comma valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Control valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Control valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_copyright valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_copyright valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_currency valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_currency valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_D valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_D valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_degree valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_degree valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Delete valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Delete valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_diaeresis valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_diaeresis valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Direction_L valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Direction_L valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Direction_R valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Direction_R valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_division valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_division valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Dollar valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Dollar valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Down valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Down valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_E valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_E valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Eacute valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Eacute valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_eacute valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_eacute valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Ecircumflex valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Ecircumflex valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_ecircumflex valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_ecircumflex valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Ediaeresis valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Ediaeresis valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_ediaeresis valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_ediaeresis valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Egrave valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Egrave valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_egrave valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_egrave valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_End valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_End valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Enter valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Enter valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Equal valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Equal valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Escape valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Escape valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_ETH valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_ETH valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_eth valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_eth valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Exclam valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Exclam valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_exclamdown valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_exclamdown valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F1 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F1 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F10 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F10 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F11 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F11 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F12 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F12 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F13 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F13 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F14 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F14 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F15 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F15 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F16 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F16 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F17 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F17 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F18 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F18 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F19 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F19 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F2 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F2 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F20 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F20 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F21 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F21 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F22 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F22 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F23 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F23 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F24 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F24 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F25 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F25 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F26 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F26 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F27 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F27 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F28 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F28 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F29 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F29 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F3 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F3 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F30 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F30 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F31 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F31 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F32 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F32 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F33 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F33 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F34 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F34 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F35 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F35 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F4 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F4 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F5 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F5 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F6 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F6 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F7 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F7 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F8 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F8 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_F9 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_F9 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Favorites valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Favorites valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Forward valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Forward valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_G valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_G valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Greater valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Greater valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_guillemotleft valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_guillemotleft valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_guillemotright valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_guillemotright valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_H valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_H valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Help valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Help valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Home valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Home valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_HomePage valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_HomePage valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Hyper_L valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Hyper_L valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Hyper_R valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Hyper_R valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_hyphen valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_hyphen valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_I valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_I valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Iacute valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Iacute valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_iacute valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_iacute valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Icircumflex valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Icircumflex valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_icircumflex valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_icircumflex valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Idiaeresis valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Idiaeresis valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_idiaeresis valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_idiaeresis valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Igrave valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Igrave valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_igrave valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_igrave valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Insert valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Insert valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_J valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_J valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_K valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_K valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_L valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_L valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Launch0 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Launch0 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Launch1 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Launch1 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Launch2 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Launch2 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Launch3 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Launch3 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Launch4 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Launch4 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Launch5 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Launch5 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Launch6 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Launch6 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Launch7 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Launch7 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Launch8 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Launch8 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Launch9 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Launch9 valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_LaunchA valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_LaunchA valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_LaunchB valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_LaunchB valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_LaunchC valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_LaunchC valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_LaunchD valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_LaunchD valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_LaunchE valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_LaunchE valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_LaunchF valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_LaunchF valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_LaunchMail valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_LaunchMail valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_LaunchMedia valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_LaunchMedia valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Left valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Left valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Less valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Less valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_M valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_M valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_macron valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_macron valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_masculine valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_masculine valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_MediaLast valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_MediaLast valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_MediaNext valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_MediaNext valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_MediaPlay valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_MediaPlay valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_MediaPrev valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_MediaPrev valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_MediaRecord valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_MediaRecord valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_MediaStop valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_MediaStop valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Menu valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Menu valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Meta valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Meta valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Minus valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Minus valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_mu valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_mu valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_multiply valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_multiply valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_N valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_N valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Next valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Next valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_nobreakspace valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_nobreakspace valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_notsign valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_notsign valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Ntilde valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Ntilde valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_ntilde valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_ntilde valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_NumberSign valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_NumberSign valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_NumLock valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_NumLock valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_O valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_O valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Oacute valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Oacute valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_oacute valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_oacute valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Ocircumflex valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Ocircumflex valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_ocircumflex valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_ocircumflex valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Odiaeresis valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Odiaeresis valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_odiaeresis valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_odiaeresis valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Ograve valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Ograve valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_ograve valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_ograve valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_onehalf valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_onehalf valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_onequarter valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_onequarter valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_onesuperior valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_onesuperior valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Ooblique valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Ooblique valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_OpenUrl valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_OpenUrl valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_ordfeminine valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_ordfeminine valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_oslash valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_oslash valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_otilde valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_otilde valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Otilde valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Otilde valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_P valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_P valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_PageDown valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_PageDown valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_PageUp valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_PageUp valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_paragraph valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_paragraph valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_ParenLeft valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_ParenLeft valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_ParenRight valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_ParenRight valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Pause valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Pause valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Percent valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Percent valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Period valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Period valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_periodcentered valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_periodcentered valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Plus valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Plus valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_plusminus valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_plusminus valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Print valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Print valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Prior valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Prior valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Q valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Q valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Question valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Question valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_questiondown valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_questiondown valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_QuoteDbl valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_QuoteDbl valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_QuoteLeft valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_QuoteLeft valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_R valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_R valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Refresh valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Refresh valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_registered valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_registered valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Return valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Return valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Right valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Right valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_S valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_S valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_ScrollLock valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_ScrollLock valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Search valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Search valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_section valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_section valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Semicolon valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Semicolon valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Shift valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Shift valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Slash valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Slash valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Space valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Space valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_ssharp valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_ssharp valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Standby valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Standby valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_sterling valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_sterling valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Stop valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Stop valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Super_L valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Super_L valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Super_R valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Super_R valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_SysReq valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_SysReq valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_T valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_T valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Tab valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Tab valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_THORN valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_THORN valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_thorn valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_thorn valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_threequarters valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_threequarters valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_threesuperior valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_threesuperior valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_TrebleDown valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_TrebleDown valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_TrebleUp valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_TrebleUp valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_twosuperior valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_twosuperior valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_U valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_U valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Uacute valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Uacute valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_uacute valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_uacute valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Ucircumflex valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Ucircumflex valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_ucircumflex valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_ucircumflex valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Udiaeresis valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Udiaeresis valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_udiaeresis valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_udiaeresis valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Ugrave valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Ugrave valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_ugrave valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_ugrave valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Underscore valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Underscore valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_unknown valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_unknown valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Up valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Up valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_V valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_V valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_VolumeDown valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_VolumeDown valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_VolumeMute valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_VolumeMute valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_VolumeUp valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_VolumeUp valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_W valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_W valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_X valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_X valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Y valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Y valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_yacute valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_yacute valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Yacute valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Yacute valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_ydiaeresis valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_ydiaeresis valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_yen valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_yen valor enumeradoQt
QSqlDriver::Key_Z valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Key_Z valor enumeradoQt
QSqlDriver::KeyButtonMask valor enumeradoQt
FLSqlDriver::KeyButtonMask valor enumeradoQt
QSqlDriver::Keypad valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Keypad valor enumeradoQt
QSqlDriver::killTimer(int id)QObject
killTimer(int id)QObject
QSqlDriver::killTimers()QObject
killTimers()QObject
QSqlDriver::LastCursor valor enumeradoQt
FLSqlDriver::LastCursor valor enumeradoQt
QSqlDriver::lastError() const QSqlDriver
lastError() const QSqlDriver
QSqlDriver::LastROP valor enumeradoQt
FLSqlDriver::LastROP valor enumeradoQt
QSqlDriver::Left valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Left valor enumeradoQt
QSqlDriver::LeftArrow valor enumeradoQt
FLSqlDriver::LeftArrow valor enumeradoQt
QSqlDriver::LeftButton valor enumeradoQt
FLSqlDriver::LeftButton valor enumeradoQt
QSqlDriver::lightGrayQt
FLSqlDriver::lightGrayQt
QSqlDriver::LocalDate valor enumeradoQt
FLSqlDriver::LocalDate valor enumeradoQt
QSqlDriver::LocalTime valor enumeradoQt
FLSqlDriver::LocalTime valor enumeradoQt
locksStatus()QPSQLDriver [virtual]
QSqlDriver::LoEnglishUnit valor enumeradoQt
FLSqlDriver::LoEnglishUnit valor enumeradoQt
QSqlDriver::LogText valor enumeradoQt
FLSqlDriver::LogText valor enumeradoQt
QSqlDriver::LoMetricUnit valor enumeradoQt
FLSqlDriver::LoMetricUnit valor enumeradoQt
QSqlDriver::MacintoshVersion nombre de la enumeraciónQt
MacintoshVersion nombre de la enumeraciónQt
QSqlDriver::MacStyle valor enumeradoQt
FLSqlDriver::MacStyle valor enumeradoQt
QSqlDriver::magentaQt
FLSqlDriver::magentaQt
QSqlDriver::META valor enumeradoQt
FLSqlDriver::META valor enumeradoQt
QSqlDriver::MetaButton valor enumeradoQt
FLSqlDriver::MetaButton valor enumeradoQt
QSqlDriver::MidButton valor enumeradoQt
FLSqlDriver::MidButton valor enumeradoQt
QSqlDriver::Minimized valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Minimized valor enumeradoQt
QSqlDriver::MiterJoin valor enumeradoQt
FLSqlDriver::MiterJoin valor enumeradoQt
QSqlDriver::Modifier nombre de la enumeraciónQt
Modifier nombre de la enumeraciónQt
QSqlDriver::MODIFIER_MASK valor enumeradoQt
FLSqlDriver::MODIFIER_MASK valor enumeradoQt
QSqlDriver::MonoOnly valor enumeradoQt
FLSqlDriver::MonoOnly valor enumeradoQt
QSqlDriver::MotifStyle valor enumeradoQt
FLSqlDriver::MotifStyle valor enumeradoQt
QSqlDriver::MouseButtonMask valor enumeradoQt
FLSqlDriver::MouseButtonMask valor enumeradoQt
QSqlDriver::MPenCapStyle valor enumeradoQt
FLSqlDriver::MPenCapStyle valor enumeradoQt
QSqlDriver::MPenJoinStyle valor enumeradoQt
FLSqlDriver::MPenJoinStyle valor enumeradoQt
QSqlDriver::MPenStyle valor enumeradoQt
FLSqlDriver::MPenStyle valor enumeradoQt
QSqlDriver::MV_10_DOT_0 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::MV_10_DOT_0 valor enumeradoQt
QSqlDriver::MV_10_DOT_1 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::MV_10_DOT_1 valor enumeradoQt
QSqlDriver::MV_10_DOT_2 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::MV_10_DOT_2 valor enumeradoQt
QSqlDriver::MV_10_DOT_3 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::MV_10_DOT_3 valor enumeradoQt
QSqlDriver::MV_10_DOT_4 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::MV_10_DOT_4 valor enumeradoQt
QSqlDriver::MV_9 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::MV_9 valor enumeradoQt
QSqlDriver::MV_CHEETAH valor enumeradoQt
FLSqlDriver::MV_CHEETAH valor enumeradoQt
QSqlDriver::MV_JAGUAR valor enumeradoQt
FLSqlDriver::MV_JAGUAR valor enumeradoQt
QSqlDriver::MV_PANTHER valor enumeradoQt
FLSqlDriver::MV_PANTHER valor enumeradoQt
QSqlDriver::MV_PUMA valor enumeradoQt
FLSqlDriver::MV_PUMA valor enumeradoQt
QSqlDriver::MV_TIGER valor enumeradoQt
FLSqlDriver::MV_TIGER valor enumeradoQt
QSqlDriver::MV_Unknown valor enumeradoQt
FLSqlDriver::MV_Unknown valor enumeradoQt
QSqlDriver::nameQObject
QSqlDriver::name() const QObject
QSqlDriver::name(const char *defaultName) const QObject
name() const QObject
name(const char *defaultName) const QObject
FLSqlDriver::nameQObject
QSqlDriver::NamedPlaceholders valor enumeradoQSqlDriver
FLSqlDriver::NamedPlaceholders valor enumeradoQSqlDriver
QSqlDriver::NandROP valor enumeradoQt
FLSqlDriver::NandROP valor enumeradoQt
nextSerialVal(const QString &table, const QString &field)QPSQLDriver [virtual]
QSqlDriver::NoAccel valor enumeradoQt
FLSqlDriver::NoAccel valor enumeradoQt
QSqlDriver::NoAlpha valor enumeradoQt
FLSqlDriver::NoAlpha valor enumeradoQt
QSqlDriver::NoBackground valor enumeradoQt
FLSqlDriver::NoBackground valor enumeradoQt
QSqlDriver::NoBrush valor enumeradoQt
FLSqlDriver::NoBrush valor enumeradoQt
QSqlDriver::NoButton valor enumeradoQt
FLSqlDriver::NoButton valor enumeradoQt
QSqlDriver::NoMatch valor enumeradoQt
FLSqlDriver::NoMatch valor enumeradoQt
QSqlDriver::NoPen valor enumeradoQt
FLSqlDriver::NoPen valor enumeradoQt
QSqlDriver::NopROP valor enumeradoQt
FLSqlDriver::NopROP valor enumeradoQt
QSqlDriver::normalizeSignalSlot(const char *signalSlot)QObject [protected, static]
normalizeSignalSlot(const char *signalSlot)QObject [protected, static]
QSqlDriver::NorROP valor enumeradoQt
FLSqlDriver::NorROP valor enumeradoQt
QSqlDriver::NotAndROP valor enumeradoQt
FLSqlDriver::NotAndROP valor enumeradoQt
QSqlDriver::NotCopyROP valor enumeradoQt
FLSqlDriver::NotCopyROP valor enumeradoQt
QSqlDriver::NotEraseROP valor enumeradoQt
FLSqlDriver::NotEraseROP valor enumeradoQt
QSqlDriver::NotOrROP valor enumeradoQt
FLSqlDriver::NotOrROP valor enumeradoQt
QSqlDriver::NotROP valor enumeradoQt
FLSqlDriver::NotROP valor enumeradoQt
QSqlDriver::NotXorROP valor enumeradoQt
FLSqlDriver::NotXorROP valor enumeradoQt
nullText() const QSqlDriver [virtual]
nullText() const QSqlDriver [virtual]
QSqlDriver::objectTrees()QObject [static]
objectTrees()QObject [static]
QSqlDriver::OpaqueMode valor enumeradoQt
FLSqlDriver::OpaqueMode valor enumeradoQt
open(const QString &db, const QString &user=QString::null, const QString &password=QString::null, const QString &host=QString::null, int port=-1)QPSQLDriver [virtual]
open(const QString &db, const QString &user, const QString &password, const QString &host, int port, const QString &connOpts)QPSQLDriver
open(const QString &db, const QString &user=QString::null, const QString &password=QString::null, const QString &host=QString::null, int port=-1)QPSQLDriver [virtual]
open(const QString &db, const QString &user, const QString &password, const QString &host, int port, const QString &connOpts)QPSQLDriver
QSqlDriver::OrderedAlphaDither valor enumeradoQt
FLSqlDriver::OrderedAlphaDither valor enumeradoQt
QSqlDriver::OrderedDither valor enumeradoQt
FLSqlDriver::OrderedDither valor enumeradoQt
QSqlDriver::Orientation nombre de la enumeraciónQt
Orientation nombre de la enumeraciónQt
QSqlDriver::OrNotROP valor enumeradoQt
FLSqlDriver::OrNotROP valor enumeradoQt
QSqlDriver::OrROP valor enumeradoQt
FLSqlDriver::OrROP valor enumeradoQt
QSqlDriver::Overline valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Overline valor enumeradoQt
QSqlDriver::PaintUnit nombre de la enumeraciónQt
PaintUnit nombre de la enumeraciónQt
QSqlDriver::PaletteBackground valor enumeradoQt
FLSqlDriver::PaletteBackground valor enumeradoQt
QSqlDriver::PaletteBase valor enumeradoQt
FLSqlDriver::PaletteBase valor enumeradoQt
QSqlDriver::PaletteBrightText valor enumeradoQt
FLSqlDriver::PaletteBrightText valor enumeradoQt
QSqlDriver::PaletteButton valor enumeradoQt
FLSqlDriver::PaletteButton valor enumeradoQt
QSqlDriver::PaletteButtonText valor enumeradoQt
FLSqlDriver::PaletteButtonText valor enumeradoQt
QSqlDriver::PaletteDark valor enumeradoQt
FLSqlDriver::PaletteDark valor enumeradoQt
QSqlDriver::PaletteForeground valor enumeradoQt
FLSqlDriver::PaletteForeground valor enumeradoQt
QSqlDriver::PaletteHighlight valor enumeradoQt
FLSqlDriver::PaletteHighlight valor enumeradoQt
QSqlDriver::PaletteHighlightedText valor enumeradoQt
FLSqlDriver::PaletteHighlightedText valor enumeradoQt
QSqlDriver::PaletteLight valor enumeradoQt
FLSqlDriver::PaletteLight valor enumeradoQt
QSqlDriver::PaletteLink valor enumeradoQt
FLSqlDriver::PaletteLink valor enumeradoQt
QSqlDriver::PaletteLinkVisited valor enumeradoQt
FLSqlDriver::PaletteLinkVisited valor enumeradoQt
QSqlDriver::PaletteMid valor enumeradoQt
FLSqlDriver::PaletteMid valor enumeradoQt
QSqlDriver::PaletteMidlight valor enumeradoQt
FLSqlDriver::PaletteMidlight valor enumeradoQt
QSqlDriver::PaletteShadow valor enumeradoQt
FLSqlDriver::PaletteShadow valor enumeradoQt
QSqlDriver::PaletteText valor enumeradoQt
FLSqlDriver::PaletteText valor enumeradoQt
QSqlDriver::parent() const QObject [inline]
parent() const QObject [inline]
QSqlDriver::PartialMatch valor enumeradoQt
FLSqlDriver::PartialMatch valor enumeradoQt
QSqlDriver::PenCapStyle nombre de la enumeraciónQt
PenCapStyle nombre de la enumeraciónQt
QSqlDriver::PenJoinStyle nombre de la enumeraciónQt
PenJoinStyle nombre de la enumeraciónQt
QSqlDriver::PenStyle nombre de la enumeraciónQt
PenStyle nombre de la enumeraciónQt
QSqlDriver::PixelUnit valor enumeradoQt
FLSqlDriver::PixelUnit valor enumeradoQt
QSqlDriver::PlainText valor enumeradoQt
FLSqlDriver::PlainText valor enumeradoQt
QSqlDriver::PMStyle valor enumeradoQt
FLSqlDriver::PMStyle valor enumeradoQt
QSqlDriver::PointingHandCursor valor enumeradoQt
FLSqlDriver::PointingHandCursor valor enumeradoQt
QSqlDriver::pointingHandCursorQt
FLSqlDriver::pointingHandCursorQt
QSqlDriver::PositionalPlaceholders valor enumeradoQSqlDriver
FLSqlDriver::PositionalPlaceholders valor enumeradoQSqlDriver
QSqlDriver::PreferDither valor enumeradoQt
FLSqlDriver::PreferDither valor enumeradoQt
QSqlDriver::PreparedQueries valor enumeradoQSqlDriver
FLSqlDriver::PreparedQueries valor enumeradoQSqlDriver
primaryIndex(const QString &tablename) const QPSQLDriver [virtual]
primaryIndex(const QString &tablename) const QPSQLDriver [virtual]
property(const char *name) const QObject [virtual]
property(const char *name) const QObject [virtual]
Protocol nombre de la enumeraciónQPSQLDriver
Protocol nombre de la enumeraciónQPSQLDriver
protocol() const QPSQLDriver [inline]
protocol() const QPSQLDriver [inline]
QSqlDriver::QObject(QObject *parent=0, const char *name=0)QObject
QObject(QObject *parent=0, const char *name=0)QObject
QPSQLDriver(QObject *parent=0, const char *name=0)QPSQLDriver
QPSQLDriver(PGconn *conn, QObject *parent=0, const char *name=0)QPSQLDriver
QPSQLDriver(QObject *parent=0, const char *name=0)QPSQLDriver
QPSQLDriver(PGconn *conn, QObject *parent=0, const char *name=0)QPSQLDriver
QSqlDriver::QSqlDriver(QObject *parent=0, const char *name=0)QSqlDriver
QSqlDriver(QObject *parent=0, const char *name=0)QSqlDriver
QSqlDriver::qt_find_obj_child(QObject *parent, const char *type, const char *name)QObject [related]
FLSqlDriver::qt_find_obj_child(QObject *parent, const char *type, const char *name)QObject [related]
QSqlDriver::queryList(const char *inheritsClass=0, const char *objName=0, bool regexpMatch=TRUE, bool recursiveSearch=TRUE) const QObject
queryList(const char *inheritsClass=0, const char *objName=0, bool regexpMatch=TRUE, bool recursiveSearch=TRUE) const QObject
QSqlDriver::QuerySize valor enumeradoQSqlDriver
FLSqlDriver::QuerySize valor enumeradoQSqlDriver
QSqlDriver::RasterOp nombre de la enumeraciónQt
RasterOp nombre de la enumeraciónQt
QSqlDriver::receivers(const char *signal) const QObject [protected]
QSqlDriver::receivers(int signal) const QObject [protected]
receivers(const char *signal) const QObject [protected]
receivers(int signal) const QObject [protected]
record(const QString &tablename) const QPSQLDriver [virtual]
record(const QSqlQuery &query) const QPSQLDriver [virtual]
record(const QString &tablename) const QPSQLDriver [virtual]
record(const QSqlQuery &query) const QPSQLDriver [virtual]
recordInfo(const QString &tablename) const QPSQLDriver [virtual]
recordInfo(const QSqlQuery &query) const QPSQLDriver [virtual]
recordInfo(const QString &tablename) const QPSQLDriver [virtual]
recordInfo(const QSqlQuery &query) const QPSQLDriver [virtual]
QSqlDriver::redQt
FLSqlDriver::redQt
regenTable(const QString &n, FLTableMetaData *tmd)QPSQLDriver [virtual]
QSqlDriver::registerUserData()QObject [static]
registerUserData()QObject [static]
releaseSavePoint(const QString &n)QPSQLDriver [virtual]
removeChild(QObject *)QObject [virtual]
removeChild(QObject *)QObject [virtual]
QSqlDriver::removeEventFilter(const QObject *)QObject
removeEventFilter(const QObject *)QObject
QSqlDriver::RichText valor enumeradoQt
FLSqlDriver::RichText valor enumeradoQt
QSqlDriver::Right valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Right valor enumeradoQt
QSqlDriver::RightArrow valor enumeradoQt
FLSqlDriver::RightArrow valor enumeradoQt
QSqlDriver::RightButton valor enumeradoQt
FLSqlDriver::RightButton valor enumeradoQt
rollbackSavePoint(const QString &n)QPSQLDriver [virtual]
rollbackTransaction()QPSQLDriver [protected, virtual]
rollbackTransaction()QPSQLDriver [protected, virtual]
QSqlDriver::RoundCap valor enumeradoQt
FLSqlDriver::RoundCap valor enumeradoQt
QSqlDriver::RoundJoin valor enumeradoQt
FLSqlDriver::RoundJoin valor enumeradoQt
rowsLockeds(const QString &table, const QString &primaryKeyValue=QString::null)QPSQLDriver
savePoint(const QString &n)QPSQLDriver [virtual]
QSqlDriver::sender()QObject [protected]
sender()QObject [protected]
QSqlDriver::SequenceMatch nombre de la enumeraciónQt
SequenceMatch nombre de la enumeraciónQt
setFLSqlDatabase(FLSqlDatabase *db)FLSqlDriver
setLastError(const QSqlError &e)QSqlDriver [protected, virtual]
setLastError(const QSqlError &e)QSqlDriver [protected, virtual]
setName(const char *name)QObject [virtual]
setName(const char *name)QObject [virtual]
setOpen(bool o)QSqlDriver [protected, virtual]
setOpen(bool o)QSqlDriver [protected, virtual]
setOpenError(bool e)QSqlDriver [protected, virtual]
setOpenError(bool e)QSqlDriver [protected, virtual]
setProperty(const char *name, const QVariant &value)QObject [virtual]
setProperty(const char *name, const QVariant &value)QObject [virtual]
QSqlDriver::SetROP valor enumeradoQt
FLSqlDriver::SetROP valor enumeradoQt
QSqlDriver::setUserData(uint id, QObjectUserData *data)QObject
setUserData(uint id, QObjectUserData *data)QObject
QSqlDriver::SHIFT valor enumeradoQt
FLSqlDriver::SHIFT valor enumeradoQt
QSqlDriver::ShiftButton valor enumeradoQt
FLSqlDriver::ShiftButton valor enumeradoQt
QSqlDriver::ShowPrefix valor enumeradoQt
FLSqlDriver::ShowPrefix valor enumeradoQt
QSqlDriver::signalsBlocked() const QObject [inline]
signalsBlocked() const QObject [inline]
QSqlDriver::SingleLine valor enumeradoQt
FLSqlDriver::SingleLine valor enumeradoQt
QSqlDriver::SizeAllCursor valor enumeradoQt
FLSqlDriver::SizeAllCursor valor enumeradoQt
QSqlDriver::sizeAllCursorQt
FLSqlDriver::sizeAllCursorQt
QSqlDriver::SizeBDiagCursor valor enumeradoQt
FLSqlDriver::SizeBDiagCursor valor enumeradoQt
QSqlDriver::sizeBDiagCursorQt
FLSqlDriver::sizeBDiagCursorQt
QSqlDriver::SizeFDiagCursor valor enumeradoQt
FLSqlDriver::SizeFDiagCursor valor enumeradoQt
QSqlDriver::sizeFDiagCursorQt
FLSqlDriver::sizeFDiagCursorQt
QSqlDriver::SizeHorCursor valor enumeradoQt
FLSqlDriver::SizeHorCursor valor enumeradoQt
QSqlDriver::sizeHorCursorQt
FLSqlDriver::sizeHorCursorQt
QSqlDriver::sizeVerCursorQt
FLSqlDriver::sizeVerCursorQt
QSqlDriver::SizeVerCursor valor enumeradoQt
FLSqlDriver::SizeVerCursor valor enumeradoQt
QSqlDriver::SolidLine valor enumeradoQt
FLSqlDriver::SolidLine valor enumeradoQt
QSqlDriver::SolidPattern valor enumeradoQt
FLSqlDriver::SolidPattern valor enumeradoQt
QSqlDriver::SortOrder nombre de la enumeraciónQt
SortOrder nombre de la enumeraciónQt
QSqlDriver::SplitHCursor valor enumeradoQt
FLSqlDriver::SplitHCursor valor enumeradoQt
QSqlDriver::splitHCursorQt
FLSqlDriver::splitHCursorQt
QSqlDriver::SplitVCursor valor enumeradoQt
FLSqlDriver::SplitVCursor valor enumeradoQt
QSqlDriver::splitVCursorQt
FLSqlDriver::splitVCursorQt
sqlCreateTable(FLTableMetaData *tmd)QPSQLDriver [virtual]
QSqlDriver::SquareCap valor enumeradoQt
FLSqlDriver::SquareCap valor enumeradoQt
QSqlDriver::startTimer(int interval)QObject
startTimer(int interval)QObject
QSqlDriver::StrikeOut valor enumeradoQt
FLSqlDriver::StrikeOut valor enumeradoQt
QSqlDriver::StringComparisonMode nombre de la enumeraciónQt
StringComparisonMode nombre de la enumeraciónQt
tables(const QString &user) const QPSQLDriver [virtual]
tables(const QString &user) const QPSQLDriver [virtual]
QSqlDriver::TextDate valor enumeradoQt
FLSqlDriver::TextDate valor enumeradoQt
QSqlDriver::TextFlags nombre de la enumeraciónQt
TextFlags nombre de la enumeraciónQt
QSqlDriver::TextFormat nombre de la enumeraciónQt
TextFormat nombre de la enumeraciónQt
QSqlDriver::ThresholdAlphaDither valor enumeradoQt
FLSqlDriver::ThresholdAlphaDither valor enumeradoQt
QSqlDriver::ThresholdDither valor enumeradoQt
FLSqlDriver::ThresholdDither valor enumeradoQt
timerEvent(QTimerEvent *)QObject [protected, virtual]
timerEvent(QTimerEvent *)QObject [protected, virtual]
QSqlDriver::TimeSpec nombre de la enumeraciónQt
TimeSpec nombre de la enumeraciónQt
QSqlDriver::ToolBarDock typedefQt
ToolBarDock typedefQt
QSqlDriver::Top valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Top valor enumeradoQt
QSqlDriver::TopLeft valor enumeradoQt
FLSqlDriver::TopLeft valor enumeradoQt
QSqlDriver::TopRight valor enumeradoQt
FLSqlDriver::TopRight valor enumeradoQt
QSqlDriver::TornOff valor enumeradoQt
FLSqlDriver::TornOff valor enumeradoQt
QSqlDriver::Transactions valor enumeradoQSqlDriver
FLSqlDriver::Transactions valor enumeradoQSqlDriver
QSqlDriver::TransparentMode valor enumeradoQt
FLSqlDriver::TransparentMode valor enumeradoQt
tryConnect(const QString &db, const QString &user=QString::null, const QString &password=QString::null, const QString &host=QString::null, int port=-1)QPSQLDriver [virtual]
QSqlDriver::TwipsUnit valor enumeradoQt
FLSqlDriver::TwipsUnit valor enumeradoQt
QSqlDriver::UI_AnimateCombo valor enumeradoQt
FLSqlDriver::UI_AnimateCombo valor enumeradoQt
QSqlDriver::UI_AnimateMenu valor enumeradoQt
FLSqlDriver::UI_AnimateMenu valor enumeradoQt
QSqlDriver::UI_AnimateToolBox valor enumeradoQt
FLSqlDriver::UI_AnimateToolBox valor enumeradoQt
QSqlDriver::UI_AnimateTooltip valor enumeradoQt
FLSqlDriver::UI_AnimateTooltip valor enumeradoQt
QSqlDriver::UI_FadeMenu valor enumeradoQt
FLSqlDriver::UI_FadeMenu valor enumeradoQt
QSqlDriver::UI_FadeTooltip valor enumeradoQt
FLSqlDriver::UI_FadeTooltip valor enumeradoQt
QSqlDriver::UI_General valor enumeradoQt
FLSqlDriver::UI_General valor enumeradoQt
QSqlDriver::UIEffect nombre de la enumeraciónQt
UIEffect nombre de la enumeraciónQt
QSqlDriver::Underline valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Underline valor enumeradoQt
QSqlDriver::Unicode valor enumeradoQSqlDriver
FLSqlDriver::Unicode valor enumeradoQSqlDriver
QSqlDriver::UNICODE_ACCEL valor enumeradoQt
FLSqlDriver::UNICODE_ACCEL valor enumeradoQt
QSqlDriver::Unmanaged valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Unmanaged valor enumeradoQt
QSqlDriver::UpArrow valor enumeradoQt
FLSqlDriver::UpArrow valor enumeradoQt
QSqlDriver::UpArrowCursor valor enumeradoQt
FLSqlDriver::UpArrowCursor valor enumeradoQt
QSqlDriver::upArrowCursorQt
FLSqlDriver::upArrowCursorQt
QSqlDriver::userData(uint id) const QObject
userData(uint id) const QObject
QSqlDriver::UTC valor enumeradoQt
FLSqlDriver::UTC valor enumeradoQt
QSqlDriver::VerPattern valor enumeradoQt
FLSqlDriver::VerPattern valor enumeradoQt
Version6 valor enumeradoQPSQLDriver
Version7 valor enumeradoQPSQLDriver
Version71 valor enumeradoQPSQLDriver
Version73 valor enumeradoQPSQLDriver
Version74 valor enumeradoQPSQLDriver
Version8 valor enumeradoQPSQLDriver
Version81 valor enumeradoQPSQLDriver
Version82 valor enumeradoQPSQLDriver
Version83 valor enumeradoQPSQLDriver
Version84 valor enumeradoQPSQLDriver
Version9 valor enumeradoQPSQLDriver
Version91 valor enumeradoQPSQLDriver
QSqlDriver::Vertical valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Vertical valor enumeradoQt
QSqlDriver::WaitCursor valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WaitCursor valor enumeradoQt
QSqlDriver::waitCursorQt
FLSqlDriver::waitCursorQt
QSqlDriver::WDestructiveClose valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WDestructiveClose valor enumeradoQt
QSqlDriver::WFlags typedefQt
WFlags typedefQt
QSqlDriver::WGroupLeader valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WGroupLeader valor enumeradoQt
QSqlDriver::WhatsThisCursor valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WhatsThisCursor valor enumeradoQt
QSqlDriver::whatsThisCursorQt
FLSqlDriver::whatsThisCursorQt
QSqlDriver::whiteQt
FLSqlDriver::whiteQt
QSqlDriver::WidgetFlags nombre de la enumeraciónQt
WidgetFlags nombre de la enumeraciónQt
QSqlDriver::WidgetState nombre de la enumeraciónQt
WidgetState nombre de la enumeraciónQt
QSqlDriver::Win3Style valor enumeradoQt
FLSqlDriver::Win3Style valor enumeradoQt
QSqlDriver::WindowActive valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WindowActive valor enumeradoQt
QSqlDriver::WindowFullScreen valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WindowFullScreen valor enumeradoQt
QSqlDriver::WindowMaximized valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WindowMaximized valor enumeradoQt
QSqlDriver::WindowMinimized valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WindowMinimized valor enumeradoQt
QSqlDriver::WindowNoState valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WindowNoState valor enumeradoQt
QSqlDriver::WindowsStyle valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WindowsStyle valor enumeradoQt
QSqlDriver::WindowState nombre de la enumeraciónQt
WindowState nombre de la enumeraciónQt
QSqlDriver::WindowsVersion nombre de la enumeraciónQt
WindowsVersion nombre de la enumeraciónQt
QSqlDriver::WMacDrawer valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WMacDrawer valor enumeradoQt
QSqlDriver::WMacNoSheet valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WMacNoSheet valor enumeradoQt
QSqlDriver::WMouseNoMask valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WMouseNoMask valor enumeradoQt
QSqlDriver::WNoAutoErase valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WNoAutoErase valor enumeradoQt
QSqlDriver::WNoMousePropagation valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WNoMousePropagation valor enumeradoQt
QSqlDriver::WNorthWestGravity valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WNorthWestGravity valor enumeradoQt
QSqlDriver::WordBreak valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WordBreak valor enumeradoQt
QSqlDriver::WPaintClever valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WPaintClever valor enumeradoQt
QSqlDriver::WPaintDesktop valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WPaintDesktop valor enumeradoQt
QSqlDriver::WPaintUnclipped valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WPaintUnclipped valor enumeradoQt
QSqlDriver::WRepaintNoErase valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WRepaintNoErase valor enumeradoQt
QSqlDriver::WResizeNoErase valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WResizeNoErase valor enumeradoQt
QSqlDriver::WShowModal valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WShowModal valor enumeradoQt
QSqlDriver::WState typedefQt
WState typedefQt
QSqlDriver::WState_AutoMask valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WState_AutoMask valor enumeradoQt
QSqlDriver::WState_BlockUpdates valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WState_BlockUpdates valor enumeradoQt
QSqlDriver::WState_CompressKeys valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WState_CompressKeys valor enumeradoQt
QSqlDriver::WState_ConfigPending valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WState_ConfigPending valor enumeradoQt
QSqlDriver::WState_Created valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WState_Created valor enumeradoQt
QSqlDriver::WState_CreatedHidden valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WState_CreatedHidden valor enumeradoQt
QSqlDriver::WState_Disabled valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WState_Disabled valor enumeradoQt
QSqlDriver::WState_DND valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WState_DND valor enumeradoQt
QSqlDriver::WState_Exposed valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WState_Exposed valor enumeradoQt
QSqlDriver::WState_ForceDisabled valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WState_ForceDisabled valor enumeradoQt
QSqlDriver::WState_ForceHide valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WState_ForceHide valor enumeradoQt
QSqlDriver::WState_FullScreen valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WState_FullScreen valor enumeradoQt
QSqlDriver::WState_HasMouse valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WState_HasMouse valor enumeradoQt
QSqlDriver::WState_InPaintEvent valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WState_InPaintEvent valor enumeradoQt
QSqlDriver::WState_Maximized valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WState_Maximized valor enumeradoQt
QSqlDriver::WState_Minimized valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WState_Minimized valor enumeradoQt
QSqlDriver::WState_MouseTracking valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WState_MouseTracking valor enumeradoQt
QSqlDriver::WState_OwnCursor valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WState_OwnCursor valor enumeradoQt
QSqlDriver::WState_OwnSizePolicy valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WState_OwnSizePolicy valor enumeradoQt
QSqlDriver::WState_Polished valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WState_Polished valor enumeradoQt
QSqlDriver::WState_Reparented valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WState_Reparented valor enumeradoQt
QSqlDriver::WState_Reserved0 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WState_Reserved0 valor enumeradoQt
QSqlDriver::WState_Resized valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WState_Resized valor enumeradoQt
QSqlDriver::WState_Visible valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WState_Visible valor enumeradoQt
QSqlDriver::WStaticContents valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WStaticContents valor enumeradoQt
QSqlDriver::WStyle_ContextHelp valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WStyle_ContextHelp valor enumeradoQt
QSqlDriver::WStyle_Customize valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WStyle_Customize valor enumeradoQt
QSqlDriver::WStyle_Dialog valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WStyle_Dialog valor enumeradoQt
QSqlDriver::WStyle_DialogBorder valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WStyle_DialogBorder valor enumeradoQt
QSqlDriver::WStyle_Mask valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WStyle_Mask valor enumeradoQt
QSqlDriver::WStyle_Maximize valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WStyle_Maximize valor enumeradoQt
QSqlDriver::WStyle_Minimize valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WStyle_Minimize valor enumeradoQt
QSqlDriver::WStyle_MinMax valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WStyle_MinMax valor enumeradoQt
QSqlDriver::WStyle_NoBorder valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WStyle_NoBorder valor enumeradoQt
QSqlDriver::WStyle_NoBorderEx valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WStyle_NoBorderEx valor enumeradoQt
QSqlDriver::WStyle_NormalBorder valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WStyle_NormalBorder valor enumeradoQt
QSqlDriver::WStyle_Reserved valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WStyle_Reserved valor enumeradoQt
QSqlDriver::WStyle_Splash valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WStyle_Splash valor enumeradoQt
QSqlDriver::WStyle_StaysOnTop valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WStyle_StaysOnTop valor enumeradoQt
QSqlDriver::WStyle_SysMenu valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WStyle_SysMenu valor enumeradoQt
QSqlDriver::WStyle_Title valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WStyle_Title valor enumeradoQt
QSqlDriver::WStyle_Tool valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WStyle_Tool valor enumeradoQt
QSqlDriver::WSubWindow valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WSubWindow valor enumeradoQt
QSqlDriver::WType_Desktop valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WType_Desktop valor enumeradoQt
QSqlDriver::WType_Dialog valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WType_Dialog valor enumeradoQt
QSqlDriver::WType_Mask valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WType_Mask valor enumeradoQt
QSqlDriver::WType_Modal valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WType_Modal valor enumeradoQt
QSqlDriver::WType_Popup valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WType_Popup valor enumeradoQt
QSqlDriver::WType_TopLevel valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WType_TopLevel valor enumeradoQt
QSqlDriver::WV_2000 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WV_2000 valor enumeradoQt
QSqlDriver::WV_2003 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WV_2003 valor enumeradoQt
QSqlDriver::WV_32s valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WV_32s valor enumeradoQt
QSqlDriver::WV_95 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WV_95 valor enumeradoQt
QSqlDriver::WV_98 valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WV_98 valor enumeradoQt
QSqlDriver::WV_CE valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WV_CE valor enumeradoQt
QSqlDriver::WV_CE_based valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WV_CE_based valor enumeradoQt
QSqlDriver::WV_CENET valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WV_CENET valor enumeradoQt
QSqlDriver::WV_DOS_based valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WV_DOS_based valor enumeradoQt
QSqlDriver::WV_Me valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WV_Me valor enumeradoQt
QSqlDriver::WV_NT valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WV_NT valor enumeradoQt
QSqlDriver::WV_NT_based valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WV_NT_based valor enumeradoQt
QSqlDriver::WV_VISTA valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WV_VISTA valor enumeradoQt
QSqlDriver::WV_XP valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WV_XP valor enumeradoQt
QSqlDriver::WWinOwnDC valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WWinOwnDC valor enumeradoQt
QSqlDriver::WX11BypassWM valor enumeradoQt
FLSqlDriver::WX11BypassWM valor enumeradoQt
QSqlDriver::X11ParentRelative valor enumeradoQt
FLSqlDriver::X11ParentRelative valor enumeradoQt
QSqlDriver::XorROP valor enumeradoQt
FLSqlDriver::XorROP valor enumeradoQt
QSqlDriver::yellowQt
FLSqlDriver::yellowQt
~FLSqlDriver()FLSqlDriver
~QObject()QObject [virtual]
~QObject()QObject [virtual]
~QPSQLDriver()QPSQLDriver
~QPSQLDriver()QPSQLDriver
QSqlDriver::~QSqlDriver()QSqlDriver
~QSqlDriver()QSqlDriver
 Todo Clases Namespaces Archivos Funciones Variables 'typedefs' Enumeraciones Valores de enumeraciones Propiedades Amigas 'defines'