Eneboo - Documentación para desarrolladores
QwtDesignerPlugin::AnalogClockInterface Lista de los miembros
Lista completa de los miembros de QwtDesignerPlugin::AnalogClockInterface, incluyendo todos los heredados:
activate_filters(QEvent *)QObject [protected]
activate_filters(QEvent *)QObject [protected]
activate_signal(int signal)QObject [protected]
activate_signal(int signal, int)QObject [protected]
activate_signal(int signal, double)QObject [protected]
activate_signal(int signal, QString)QObject [protected]
activate_signal(QConnectionList *clist, QUObject *o)QObject [protected]
activate_signal(int signal)QObject [protected]
activate_signal(int signal, int)QObject [protected]
activate_signal(int signal, double)QObject [protected]
activate_signal(int signal, QString)QObject [protected]
activate_signal(QConnectionList *clist, QUObject *o)QObject [protected]
activate_signal_bool(int signal, bool)QObject [protected]
activate_signal_bool(int signal, bool)QObject [protected]
AlignAuto valor enumeradoQt
AlignBottom valor enumeradoQt
AlignCenter valor enumeradoQt
AlignHCenter valor enumeradoQt
AlignHorizontal_Mask valor enumeradoQt
AlignJustify valor enumeradoQt
AlignLeft valor enumeradoQt
AlignmentFlags nombre de la enumeraciónQt
AlignmentFlags nombre de la enumeraciónQt
AlignRight valor enumeradoQt
AlignTop valor enumeradoQt
AlignVCenter valor enumeradoQt
AlignVertical_Mask valor enumeradoQt
AlphaDither_Mask valor enumeradoQt
ALT valor enumeradoQt
AltButton valor enumeradoQt
AnalogClockInterface(QObject *parent)QwtDesignerPlugin::AnalogClockInterface
AnchorAttribute nombre de la enumeraciónQt
AnchorAttribute nombre de la enumeraciónQt
AnchorHref valor enumeradoQt
AnchorName valor enumeradoQt
AndNotROP valor enumeradoQt
AndROP valor enumeradoQt
aqWasDeleted() const QObject [inline]
aqWasDeleted() const QObject [inline]
arrowCursorQt
ArrowCursor valor enumeradoQt
ArrowType nombre de la enumeraciónQt
ArrowType nombre de la enumeraciónQt
Ascending valor enumeradoQt
ASCII_ACCEL valor enumeradoQt
AutoColor valor enumeradoQt
AutoDither valor enumeradoQt
AutoText valor enumeradoQt
AvoidDither valor enumeradoQt
BackgroundMode nombre de la enumeraciónQt
BackgroundMode nombre de la enumeraciónQt
BDiagPattern valor enumeradoQt
BeginsWith valor enumeradoQt
BevelJoin valor enumeradoQt
BGMode nombre de la enumeraciónQt
BGMode nombre de la enumeraciónQt
BitmapCursor valor enumeradoQt
blackQt
blankCursorQt
BlankCursor valor enumeradoQt
blockSignals(bool b)QObject
blockSignals(bool b)QObject
blueQt
Bottom valor enumeradoQt
BottomLeft valor enumeradoQt
BottomRight valor enumeradoQt
BreakAnywhere valor enumeradoQt
BrushStyle nombre de la enumeraciónQt
BrushStyle nombre de la enumeraciónQt
busyCursorQt
BusyCursor valor enumeradoQt
ButtonState nombre de la enumeraciónQt
ButtonState nombre de la enumeraciónQt
CaseSensitive valor enumeradoQt
checkConnectArgs(const char *signal, const QObject *receiver, const char *member)QObject [protected, virtual]
checkConnectArgs(const char *signal, const QObject *receiver, const char *member)QObject [protected, virtual]
child(const char *objName, const char *inheritsClass=0, bool recursiveSearch=TRUE)QObject
child(const char *objName, const char *inheritsClass=0, bool recursiveSearch=TRUE)QObject
childEvent(QChildEvent *)QObject [protected, virtual]
childEvent(QChildEvent *)QObject [protected, virtual]
children() const QObject [inline]
children() const QObject [inline]
ClearROP valor enumeradoQt
codeTemplate() const QwtDesignerPlugin::CustomWidgetInterface [virtual]
color0Qt
color1Qt
ColorMode_Mask valor enumeradoQt
ColorOnly valor enumeradoQt
ComparisonFlags typedefQt
ComparisonFlags typedefQt
connect(const QObject *sender, const char *signal, const QObject *receiver, const char *member)QObject [static]
connect(const QObject *sender, const char *signal, const char *member) const QObject [inline]
connect(const QObject *sender, const char *signal, const QObject *receiver, const char *member)QObject [static]
connect(const QObject *sender, const char *signal, const char *member) const QObject
connectInternal(const QObject *sender, int signal_index, const QObject *receiver, int membcode, int member_index)QObject [static]
connectInternal(const QObject *sender, int signal_index, const QObject *receiver, int membcode, int member_index)QObject [static]
connectNotify(const char *signal)QObject [protected, virtual]
connectNotify(const char *signal)QObject [protected, virtual]
Contains valor enumeradoQt
ControlButton valor enumeradoQt
CopyROP valor enumeradoQt
Corner nombre de la enumeraciónQt
Corner nombre de la enumeraciónQt
createWidget(QWidget *parent)QwtDesignerPlugin::AnalogClockInterface [virtual]
crossCursorQt
CrossCursor valor enumeradoQt
CrossPattern valor enumeradoQt
CTRL valor enumeradoQt
CursorShape nombre de la enumeraciónQt
CursorShape nombre de la enumeraciónQt
customEvent(QCustomEvent *)QObject [protected, virtual]
customEvent(QCustomEvent *)QObject [protected, virtual]
CustomPattern valor enumeradoQt
CustomWidgetInterface(QObject *parent)QwtDesignerPlugin::CustomWidgetInterface
cyanQt
d_codeTemplateQwtDesignerPlugin::CustomWidgetInterface [protected]
d_domXmlQwtDesignerPlugin::CustomWidgetInterface [protected]
d_iconQwtDesignerPlugin::CustomWidgetInterface [protected]
d_includeQwtDesignerPlugin::CustomWidgetInterface [protected]
d_nameQwtDesignerPlugin::CustomWidgetInterface [protected]
d_toolTipQwtDesignerPlugin::CustomWidgetInterface [protected]
d_whatsThisQwtDesignerPlugin::CustomWidgetInterface [protected]
darkBlueQt
darkCyanQt
darkGrayQt
darkGreenQt
darkMagentaQt
darkRedQt
darkYellowQt
DashDotDotLine valor enumeradoQt
DashDotLine valor enumeradoQt
DashLine valor enumeradoQt
DateFormat nombre de la enumeraciónQt
DateFormat nombre de la enumeraciónQt
deleteLater()QObject [slot]
deleteLater()QObject [slot]
Dense1Pattern valor enumeradoQt
Dense2Pattern valor enumeradoQt
Dense3Pattern valor enumeradoQt
Dense4Pattern valor enumeradoQt
Dense5Pattern valor enumeradoQt
Dense6Pattern valor enumeradoQt
Dense7Pattern valor enumeradoQt
Descending valor enumeradoQt
destroyed()QObject [signal]
destroyed(QObject *obj)QObject [signal]
destroyed()QObject [signal]
destroyed(QObject *obj)QObject [signal]
DiagCrossPattern valor enumeradoQt
DiffuseAlphaDither valor enumeradoQt
DiffuseDither valor enumeradoQt
disconnect(const QObject *sender, const char *signal, const QObject *receiver, const char *member)QObject [static]
disconnect(const char *signal=0, const QObject *receiver=0, const char *member=0)QObject [inline]
disconnect(const QObject *receiver, const char *member=0)QObject [inline]
disconnect(const QObject *sender, const char *signal, const QObject *receiver, const char *member)QObject [static]
disconnect(const char *signal=0, const QObject *receiver=0, const char *member=0)QObject
disconnect(const QObject *receiver, const char *member=0)QObject
disconnectInternal(const QObject *sender, int signal_index, const QObject *receiver, int membcode, int member_index)QObject [static]
disconnectInternal(const QObject *sender, int signal_index, const QObject *receiver, int membcode, int member_index)QObject [static]
disconnectNotify(const char *signal)QObject [protected, virtual]
disconnectNotify(const char *signal)QObject [protected, virtual]
Dither_Mask valor enumeradoQt
DitherMode_Mask valor enumeradoQt
Dock nombre de la enumeraciónQt
Dock nombre de la enumeraciónQt
DockBottom valor enumeradoQt
DockLeft valor enumeradoQt
DockMinimized valor enumeradoQt
DockRight valor enumeradoQt
DockTop valor enumeradoQt
DockTornOff valor enumeradoQt
DockUnmanaged valor enumeradoQt
domXml() const QwtDesignerPlugin::CustomWidgetInterface [virtual]
DontClip valor enumeradoQt
DontPrint valor enumeradoQt
DotLine valor enumeradoQt
DownArrow valor enumeradoQt
dumpObjectInfo()QObject
dumpObjectInfo()QObject
dumpObjectTree()QObject
dumpObjectTree()QObject
EndsWith valor enumeradoQt
EraseROP valor enumeradoQt
event(QEvent *)QObject [virtual]
event(QEvent *)QObject [virtual]
eventFilter(QObject *, QEvent *)QObject [virtual]
eventFilter(QObject *, QEvent *)QObject [virtual]
ExactMatch valor enumeradoQt
ExpandTabs valor enumeradoQt
FDiagPattern valor enumeradoQt
FixedColor valor enumeradoQt
FixedPixmap valor enumeradoQt
FlatCap valor enumeradoQt
forbiddenCursorQt
ForbiddenCursor valor enumeradoQt
grayQt
greenQt
group() const QwtDesignerPlugin::CustomWidgetInterface [virtual]
GUIStyle nombre de la enumeraciónQt
GUIStyle nombre de la enumeraciónQt
HiEnglishUnit valor enumeradoQt
highPriority() const QObject [inline]
highPriority() const QObject [inline]
HiMetricUnit valor enumeradoQt
Horizontal valor enumeradoQt
HorPattern valor enumeradoQt
ibeamCursorQt
IbeamCursor valor enumeradoQt
icon() const QwtDesignerPlugin::CustomWidgetInterface [virtual]
Identical valor enumeradoQt
ImageConversionFlags nombre de la enumeraciónQt
ImageConversionFlags nombre de la enumeraciónQt
includeFile() const QwtDesignerPlugin::CustomWidgetInterface [virtual]
IncludeTrailingSpaces valor enumeradoQt
inherits(const char *) const QObject
inherits(const char *) const QObject
initialize(QDesignerFormEditorInterface *)QwtDesignerPlugin::CustomWidgetInterface [virtual]
insertChild(QObject *)QObject [virtual]
insertChild(QObject *)QObject [virtual]
installEventFilter(const QObject *)QObject
installEventFilter(const QObject *)QObject
isA(const char *) const QObject
isA(const char *) const QObject
isContainer() const QwtDesignerPlugin::CustomWidgetInterface [virtual]
isInitialized() const QwtDesignerPlugin::CustomWidgetInterface [virtual]
ISODate valor enumeradoQt
isWidgetType() const QObject [inline]
isWidgetType() const QObject [inline]
Key nombre de la enumeraciónQt
Key nombre de la enumeraciónQt
Key_0 valor enumeradoQt
Key_1 valor enumeradoQt
Key_2 valor enumeradoQt
Key_3 valor enumeradoQt
Key_4 valor enumeradoQt
Key_5 valor enumeradoQt
Key_6 valor enumeradoQt
Key_7 valor enumeradoQt
Key_8 valor enumeradoQt
Key_9 valor enumeradoQt
Key_A valor enumeradoQt
Key_aacute valor enumeradoQt
Key_Aacute valor enumeradoQt
Key_acircumflex valor enumeradoQt
Key_Acircumflex valor enumeradoQt
Key_acute valor enumeradoQt
Key_adiaeresis valor enumeradoQt
Key_Adiaeresis valor enumeradoQt
Key_ae valor enumeradoQt
Key_AE valor enumeradoQt
Key_agrave valor enumeradoQt
Key_Agrave valor enumeradoQt
Key_Alt valor enumeradoQt
Key_Ampersand valor enumeradoQt
Key_Any valor enumeradoQt
Key_Apostrophe valor enumeradoQt
Key_aring valor enumeradoQt
Key_Aring valor enumeradoQt
Key_AsciiCircum valor enumeradoQt
Key_AsciiTilde valor enumeradoQt
Key_Asterisk valor enumeradoQt
Key_At valor enumeradoQt
Key_atilde valor enumeradoQt
Key_Atilde valor enumeradoQt
Key_B valor enumeradoQt
Key_Back valor enumeradoQt
Key_Backslash valor enumeradoQt
Key_Backspace valor enumeradoQt
Key_BackSpace valor enumeradoQt
Key_Backtab valor enumeradoQt
Key_BackTab valor enumeradoQt
Key_Bar valor enumeradoQt
Key_BassBoost valor enumeradoQt
Key_BassDown valor enumeradoQt
Key_BassUp valor enumeradoQt
Key_BraceLeft valor enumeradoQt
Key_BraceRight valor enumeradoQt
Key_BracketLeft valor enumeradoQt
Key_BracketRight valor enumeradoQt
Key_brokenbar valor enumeradoQt
Key_C valor enumeradoQt
Key_CapsLock valor enumeradoQt
Key_ccedilla valor enumeradoQt
Key_Ccedilla valor enumeradoQt
Key_cedilla valor enumeradoQt
Key_cent valor enumeradoQt
Key_Clear valor enumeradoQt
Key_Colon valor enumeradoQt
Key_Comma valor enumeradoQt
Key_Control valor enumeradoQt
Key_copyright valor enumeradoQt
Key_currency valor enumeradoQt
Key_D valor enumeradoQt
Key_degree valor enumeradoQt
Key_Delete valor enumeradoQt
Key_diaeresis valor enumeradoQt
Key_Direction_L valor enumeradoQt
Key_Direction_R valor enumeradoQt
Key_division valor enumeradoQt
Key_Dollar valor enumeradoQt
Key_Down valor enumeradoQt
Key_E valor enumeradoQt
Key_eacute valor enumeradoQt
Key_Eacute valor enumeradoQt
Key_ecircumflex valor enumeradoQt
Key_Ecircumflex valor enumeradoQt
Key_ediaeresis valor enumeradoQt
Key_Ediaeresis valor enumeradoQt
Key_egrave valor enumeradoQt
Key_Egrave valor enumeradoQt
Key_End valor enumeradoQt
Key_Enter valor enumeradoQt
Key_Equal valor enumeradoQt
Key_Escape valor enumeradoQt
Key_eth valor enumeradoQt
Key_ETH valor enumeradoQt
Key_Exclam valor enumeradoQt
Key_exclamdown valor enumeradoQt
Key_F valor enumeradoQt
Key_F1 valor enumeradoQt
Key_F10 valor enumeradoQt
Key_F11 valor enumeradoQt
Key_F12 valor enumeradoQt
Key_F13 valor enumeradoQt
Key_F14 valor enumeradoQt
Key_F15 valor enumeradoQt
Key_F16 valor enumeradoQt
Key_F17 valor enumeradoQt
Key_F18 valor enumeradoQt
Key_F19 valor enumeradoQt
Key_F2 valor enumeradoQt
Key_F20 valor enumeradoQt
Key_F21 valor enumeradoQt
Key_F22 valor enumeradoQt
Key_F23 valor enumeradoQt
Key_F24 valor enumeradoQt
Key_F25 valor enumeradoQt
Key_F26 valor enumeradoQt
Key_F27 valor enumeradoQt
Key_F28 valor enumeradoQt
Key_F29 valor enumeradoQt
Key_F3 valor enumeradoQt
Key_F30 valor enumeradoQt
Key_F31 valor enumeradoQt
Key_F32 valor enumeradoQt
Key_F33 valor enumeradoQt
Key_F34 valor enumeradoQt
Key_F35 valor enumeradoQt
Key_F4 valor enumeradoQt
Key_F5 valor enumeradoQt
Key_F6 valor enumeradoQt
Key_F7 valor enumeradoQt
Key_F8 valor enumeradoQt
Key_F9 valor enumeradoQt
Key_Favorites valor enumeradoQt
Key_Forward valor enumeradoQt
Key_G valor enumeradoQt
Key_Greater valor enumeradoQt
Key_guillemotleft valor enumeradoQt
Key_guillemotright valor enumeradoQt
Key_H valor enumeradoQt
Key_Help valor enumeradoQt
Key_Home valor enumeradoQt
Key_HomePage valor enumeradoQt
Key_Hyper_L valor enumeradoQt
Key_Hyper_R valor enumeradoQt
Key_hyphen valor enumeradoQt
Key_I valor enumeradoQt
Key_iacute valor enumeradoQt
Key_Iacute valor enumeradoQt
Key_icircumflex valor enumeradoQt
Key_Icircumflex valor enumeradoQt
Key_idiaeresis valor enumeradoQt
Key_Idiaeresis valor enumeradoQt
Key_igrave valor enumeradoQt
Key_Igrave valor enumeradoQt
Key_Insert valor enumeradoQt
Key_J valor enumeradoQt
Key_K valor enumeradoQt
Key_L valor enumeradoQt
Key_Launch0 valor enumeradoQt
Key_Launch1 valor enumeradoQt
Key_Launch2 valor enumeradoQt
Key_Launch3 valor enumeradoQt
Key_Launch4 valor enumeradoQt
Key_Launch5 valor enumeradoQt
Key_Launch6 valor enumeradoQt
Key_Launch7 valor enumeradoQt
Key_Launch8 valor enumeradoQt
Key_Launch9 valor enumeradoQt
Key_LaunchA valor enumeradoQt
Key_LaunchB valor enumeradoQt
Key_LaunchC valor enumeradoQt
Key_LaunchD valor enumeradoQt
Key_LaunchE valor enumeradoQt
Key_LaunchF valor enumeradoQt
Key_LaunchMail valor enumeradoQt
Key_LaunchMedia valor enumeradoQt
Key_Left valor enumeradoQt
Key_Less valor enumeradoQt
Key_M valor enumeradoQt
Key_macron valor enumeradoQt
Key_masculine valor enumeradoQt
Key_MediaLast valor enumeradoQt
Key_MediaNext valor enumeradoQt
Key_MediaPlay valor enumeradoQt
Key_MediaPrev valor enumeradoQt
Key_MediaRecord valor enumeradoQt
Key_MediaStop valor enumeradoQt
Key_Menu valor enumeradoQt
Key_Meta valor enumeradoQt
Key_Minus valor enumeradoQt
Key_mu valor enumeradoQt
Key_multiply valor enumeradoQt
Key_N valor enumeradoQt
Key_Next valor enumeradoQt
Key_nobreakspace valor enumeradoQt
Key_notsign valor enumeradoQt
Key_ntilde valor enumeradoQt
Key_Ntilde valor enumeradoQt
Key_NumberSign valor enumeradoQt
Key_NumLock valor enumeradoQt
Key_O valor enumeradoQt
Key_oacute valor enumeradoQt
Key_Oacute valor enumeradoQt
Key_ocircumflex valor enumeradoQt
Key_Ocircumflex valor enumeradoQt
Key_Odiaeresis valor enumeradoQt
Key_odiaeresis valor enumeradoQt
Key_ograve valor enumeradoQt
Key_Ograve valor enumeradoQt
Key_onehalf valor enumeradoQt
Key_onequarter valor enumeradoQt
Key_onesuperior valor enumeradoQt
Key_Ooblique valor enumeradoQt
Key_OpenUrl valor enumeradoQt
Key_ordfeminine valor enumeradoQt
Key_oslash valor enumeradoQt
Key_Otilde valor enumeradoQt
Key_otilde valor enumeradoQt
Key_P valor enumeradoQt
Key_PageDown valor enumeradoQt
Key_PageUp valor enumeradoQt
Key_paragraph valor enumeradoQt
Key_ParenLeft valor enumeradoQt
Key_ParenRight valor enumeradoQt
Key_Pause valor enumeradoQt
Key_Percent valor enumeradoQt
Key_Period valor enumeradoQt
Key_periodcentered valor enumeradoQt
Key_Plus valor enumeradoQt
Key_plusminus valor enumeradoQt
Key_Print valor enumeradoQt
Key_Prior valor enumeradoQt
Key_Q valor enumeradoQt
Key_Question valor enumeradoQt
Key_questiondown valor enumeradoQt
Key_QuoteDbl valor enumeradoQt
Key_QuoteLeft valor enumeradoQt
Key_R valor enumeradoQt
Key_Refresh valor enumeradoQt
Key_registered valor enumeradoQt
Key_Return valor enumeradoQt
Key_Right valor enumeradoQt
Key_S valor enumeradoQt
Key_ScrollLock valor enumeradoQt
Key_Search valor enumeradoQt
Key_section valor enumeradoQt
Key_Semicolon valor enumeradoQt
Key_Shift valor enumeradoQt
Key_Slash valor enumeradoQt
Key_Space valor enumeradoQt
Key_ssharp valor enumeradoQt
Key_Standby valor enumeradoQt
Key_sterling valor enumeradoQt
Key_Stop valor enumeradoQt
Key_Super_L valor enumeradoQt
Key_Super_R valor enumeradoQt
Key_SysReq valor enumeradoQt
Key_T valor enumeradoQt
Key_Tab valor enumeradoQt
Key_THORN valor enumeradoQt
Key_thorn valor enumeradoQt
Key_threequarters valor enumeradoQt
Key_threesuperior valor enumeradoQt
Key_TrebleDown valor enumeradoQt
Key_TrebleUp valor enumeradoQt
Key_twosuperior valor enumeradoQt
Key_U valor enumeradoQt
Key_Uacute valor enumeradoQt
Key_uacute valor enumeradoQt
Key_Ucircumflex valor enumeradoQt
Key_ucircumflex valor enumeradoQt
Key_Udiaeresis valor enumeradoQt
Key_udiaeresis valor enumeradoQt
Key_Ugrave valor enumeradoQt
Key_ugrave valor enumeradoQt
Key_Underscore valor enumeradoQt
Key_unknown valor enumeradoQt
Key_Up valor enumeradoQt
Key_V valor enumeradoQt
Key_VolumeDown valor enumeradoQt
Key_VolumeMute valor enumeradoQt
Key_VolumeUp valor enumeradoQt
Key_W valor enumeradoQt
Key_X valor enumeradoQt
Key_Y valor enumeradoQt
Key_Yacute valor enumeradoQt
Key_yacute valor enumeradoQt
Key_ydiaeresis valor enumeradoQt
Key_yen valor enumeradoQt
Key_Z valor enumeradoQt
KeyButtonMask valor enumeradoQt
Keypad valor enumeradoQt
killTimer(int id)QObject
killTimer(int id)QObject
killTimers()QObject
killTimers()QObject
LastCursor valor enumeradoQt
LastROP valor enumeradoQt
Left valor enumeradoQt
LeftArrow valor enumeradoQt
LeftButton valor enumeradoQt
lightGrayQt
LocalDate valor enumeradoQt
LocalTime valor enumeradoQt
LoEnglishUnit valor enumeradoQt
LogText valor enumeradoQt
LoMetricUnit valor enumeradoQt
MacintoshVersion nombre de la enumeraciónQt
MacintoshVersion nombre de la enumeraciónQt
MacStyle valor enumeradoQt
magentaQt
META valor enumeradoQt
MetaButton valor enumeradoQt
MidButton valor enumeradoQt
Minimized valor enumeradoQt
MiterJoin valor enumeradoQt
Modifier nombre de la enumeraciónQt
Modifier nombre de la enumeraciónQt
MODIFIER_MASK valor enumeradoQt
MonoOnly valor enumeradoQt
MotifStyle valor enumeradoQt
MouseButtonMask valor enumeradoQt
MPenCapStyle valor enumeradoQt
MPenJoinStyle valor enumeradoQt
MPenStyle valor enumeradoQt
MV_10_DOT_0 valor enumeradoQt
MV_10_DOT_1 valor enumeradoQt
MV_10_DOT_2 valor enumeradoQt
MV_10_DOT_3 valor enumeradoQt
MV_10_DOT_4 valor enumeradoQt
MV_9 valor enumeradoQt
MV_CHEETAH valor enumeradoQt
MV_JAGUAR valor enumeradoQt
MV_PANTHER valor enumeradoQt
MV_PUMA valor enumeradoQt
MV_TIGER valor enumeradoQt
MV_Unknown valor enumeradoQt
name() const QwtDesignerPlugin::CustomWidgetInterface [virtual]
QObject::nameQObject
QObject::name(const char *defaultName) const QObject
NandROP valor enumeradoQt
NoAccel valor enumeradoQt
NoAlpha valor enumeradoQt
NoBackground valor enumeradoQt
NoBrush valor enumeradoQt
NoButton valor enumeradoQt
NoMatch valor enumeradoQt
NoPen valor enumeradoQt
NopROP valor enumeradoQt
normalizeSignalSlot(const char *signalSlot)QObject [protected, static]
normalizeSignalSlot(const char *signalSlot)QObject [protected, static]
NorROP valor enumeradoQt
NotAndROP valor enumeradoQt
NotCopyROP valor enumeradoQt
NotEraseROP valor enumeradoQt
NotOrROP valor enumeradoQt
NotROP valor enumeradoQt
NotXorROP valor enumeradoQt
objectTrees()QObject [static]
objectTrees()QObject [static]
OpaqueMode valor enumeradoQt
OrderedAlphaDither valor enumeradoQt
OrderedDither valor enumeradoQt
Orientation nombre de la enumeraciónQt
Orientation nombre de la enumeraciónQt
OrNotROP valor enumeradoQt
OrROP valor enumeradoQt
Overline valor enumeradoQt
PaintUnit nombre de la enumeraciónQt
PaintUnit nombre de la enumeraciónQt
PaletteBackground valor enumeradoQt
PaletteBase valor enumeradoQt
PaletteBrightText valor enumeradoQt
PaletteButton valor enumeradoQt
PaletteButtonText valor enumeradoQt
PaletteDark valor enumeradoQt
PaletteForeground valor enumeradoQt
PaletteHighlight valor enumeradoQt
PaletteHighlightedText valor enumeradoQt
PaletteLight valor enumeradoQt
PaletteLink valor enumeradoQt
PaletteLinkVisited valor enumeradoQt
PaletteMid valor enumeradoQt
PaletteMidlight valor enumeradoQt
PaletteShadow valor enumeradoQt
PaletteText valor enumeradoQt
parent() const QObject [inline]
parent() const QObject [inline]
PartialMatch valor enumeradoQt
PenCapStyle nombre de la enumeraciónQt
PenCapStyle nombre de la enumeraciónQt
PenJoinStyle nombre de la enumeraciónQt
PenJoinStyle nombre de la enumeraciónQt
PenStyle nombre de la enumeraciónQt
PenStyle nombre de la enumeraciónQt
PixelUnit valor enumeradoQt
PlainText valor enumeradoQt
PMStyle valor enumeradoQt
PointingHandCursor valor enumeradoQt
pointingHandCursorQt
PreferDither valor enumeradoQt
property(const char *name) const QObject [virtual]
property(const char *name) const QObject [virtual]
QObject(QObject *parent=0, const char *name=0)QObject
QObject(QObject *parent=0, const char *name=0)QObject
qt_find_obj_child(QObject *parent, const char *type, const char *name)QObject [related]
queryList(const char *inheritsClass=0, const char *objName=0, bool regexpMatch=TRUE, bool recursiveSearch=TRUE) const QObject
queryList(const char *inheritsClass=0, const char *objName=0, bool regexpMatch=TRUE, bool recursiveSearch=TRUE) const QObject
RasterOp nombre de la enumeraciónQt
RasterOp nombre de la enumeraciónQt
receivers(const char *signal) const QObject [protected]
receivers(int signal) const QObject [protected]
receivers(const char *signal) const QObject [protected]
receivers(int signal) const QObject [protected]
redQt
registerUserData()QObject [static]
registerUserData()QObject [static]
removeChild(QObject *)QObject [virtual]
removeChild(QObject *)QObject [virtual]
removeEventFilter(const QObject *)QObject
removeEventFilter(const QObject *)QObject
RichText valor enumeradoQt
Right valor enumeradoQt
RightArrow valor enumeradoQt
RightButton valor enumeradoQt
RoundCap valor enumeradoQt
RoundJoin valor enumeradoQt
sender()QObject [protected]
sender()QObject [protected]
SequenceMatch nombre de la enumeraciónQt
SequenceMatch nombre de la enumeraciónQt
setName(const char *name)QObject [virtual]
setName(const char *name)QObject [virtual]
setProperty(const char *name, const QVariant &value)QObject [virtual]
setProperty(const char *name, const QVariant &value)QObject [virtual]
SetROP valor enumeradoQt
setUserData(uint id, QObjectUserData *data)QObject
setUserData(uint id, QObjectUserData *data)QObject
SHIFT valor enumeradoQt
ShiftButton valor enumeradoQt
ShowPrefix valor enumeradoQt
signalsBlocked() const QObject [inline]
signalsBlocked() const QObject [inline]
SingleLine valor enumeradoQt
SizeAllCursor valor enumeradoQt
sizeAllCursorQt
SizeBDiagCursor valor enumeradoQt
sizeBDiagCursorQt
sizeFDiagCursorQt
SizeFDiagCursor valor enumeradoQt
SizeHorCursor valor enumeradoQt
sizeHorCursorQt
SizeVerCursor valor enumeradoQt
sizeVerCursorQt
SolidLine valor enumeradoQt
SolidPattern valor enumeradoQt
SortOrder nombre de la enumeraciónQt
SortOrder nombre de la enumeraciónQt
SplitHCursor valor enumeradoQt
splitHCursorQt
SplitVCursor valor enumeradoQt
splitVCursorQt
SquareCap valor enumeradoQt
startTimer(int interval)QObject
startTimer(int interval)QObject
StrikeOut valor enumeradoQt
StringComparisonMode nombre de la enumeraciónQt
StringComparisonMode nombre de la enumeraciónQt
TextDate valor enumeradoQt
TextFlags nombre de la enumeraciónQt
TextFlags nombre de la enumeraciónQt
TextFormat nombre de la enumeraciónQt
TextFormat nombre de la enumeraciónQt
ThresholdAlphaDither valor enumeradoQt
ThresholdDither valor enumeradoQt
timerEvent(QTimerEvent *)QObject [protected, virtual]
timerEvent(QTimerEvent *)QObject [protected, virtual]
TimeSpec nombre de la enumeraciónQt
TimeSpec nombre de la enumeraciónQt
ToolBarDock typedefQt
ToolBarDock typedefQt
toolTip() const QwtDesignerPlugin::CustomWidgetInterface [virtual]
Top valor enumeradoQt
TopLeft valor enumeradoQt
TopRight valor enumeradoQt
TornOff valor enumeradoQt
TransparentMode valor enumeradoQt
TwipsUnit valor enumeradoQt
UI_AnimateCombo valor enumeradoQt
UI_AnimateMenu valor enumeradoQt
UI_AnimateToolBox valor enumeradoQt
UI_AnimateTooltip valor enumeradoQt
UI_FadeMenu valor enumeradoQt
UI_FadeTooltip valor enumeradoQt
UI_General valor enumeradoQt
UIEffect nombre de la enumeraciónQt
UIEffect nombre de la enumeraciónQt
Underline valor enumeradoQt
UNICODE_ACCEL valor enumeradoQt
Unmanaged valor enumeradoQt
UpArrow valor enumeradoQt
upArrowCursorQt
UpArrowCursor valor enumeradoQt
userData(uint id) const QObject
userData(uint id) const QObject
UTC valor enumeradoQt
VerPattern valor enumeradoQt
Vertical valor enumeradoQt
WaitCursor valor enumeradoQt
waitCursorQt
WDestructiveClose valor enumeradoQt
WFlags typedefQt
WFlags typedefQt
WGroupLeader valor enumeradoQt
whatsThis() const QwtDesignerPlugin::CustomWidgetInterface [virtual]
whatsThisCursorQt
WhatsThisCursor valor enumeradoQt
whiteQt
WidgetFlags nombre de la enumeraciónQt
WidgetFlags nombre de la enumeraciónQt
WidgetState nombre de la enumeraciónQt
WidgetState nombre de la enumeraciónQt
Win3Style valor enumeradoQt
WindowActive valor enumeradoQt
WindowFullScreen valor enumeradoQt
WindowMaximized valor enumeradoQt
WindowMinimized valor enumeradoQt
WindowNoState valor enumeradoQt
WindowsStyle valor enumeradoQt
WindowState nombre de la enumeraciónQt
WindowState nombre de la enumeraciónQt
WindowsVersion nombre de la enumeraciónQt
WindowsVersion nombre de la enumeraciónQt
WMacDrawer valor enumeradoQt
WMacNoSheet valor enumeradoQt
WMouseNoMask valor enumeradoQt
WNoAutoErase valor enumeradoQt
WNoMousePropagation valor enumeradoQt
WNorthWestGravity valor enumeradoQt
WordBreak valor enumeradoQt
WPaintClever valor enumeradoQt
WPaintDesktop valor enumeradoQt
WPaintUnclipped valor enumeradoQt
WRepaintNoErase valor enumeradoQt
WResizeNoErase valor enumeradoQt
WShowModal valor enumeradoQt
WState typedefQt
WState typedefQt
WState_AutoMask valor enumeradoQt
WState_BlockUpdates valor enumeradoQt
WState_CompressKeys valor enumeradoQt
WState_ConfigPending valor enumeradoQt
WState_Created valor enumeradoQt
WState_CreatedHidden valor enumeradoQt
WState_Disabled valor enumeradoQt
WState_DND valor enumeradoQt
WState_Exposed valor enumeradoQt
WState_ForceDisabled valor enumeradoQt
WState_ForceHide valor enumeradoQt
WState_FullScreen valor enumeradoQt
WState_HasMouse valor enumeradoQt
WState_InPaintEvent valor enumeradoQt
WState_Maximized valor enumeradoQt
WState_Minimized valor enumeradoQt
WState_MouseTracking valor enumeradoQt
WState_OwnCursor valor enumeradoQt
WState_OwnSizePolicy valor enumeradoQt
WState_Polished valor enumeradoQt
WState_Reparented valor enumeradoQt
WState_Reserved0 valor enumeradoQt
WState_Resized valor enumeradoQt
WState_Visible valor enumeradoQt
WStaticContents valor enumeradoQt
WStyle_ContextHelp valor enumeradoQt
WStyle_Customize valor enumeradoQt
WStyle_Dialog valor enumeradoQt
WStyle_DialogBorder valor enumeradoQt
WStyle_Mask valor enumeradoQt
WStyle_Maximize valor enumeradoQt
WStyle_Minimize valor enumeradoQt
WStyle_MinMax valor enumeradoQt
WStyle_NoBorder valor enumeradoQt
WStyle_NoBorderEx valor enumeradoQt
WStyle_NormalBorder valor enumeradoQt
WStyle_Reserved valor enumeradoQt
WStyle_Splash valor enumeradoQt
WStyle_StaysOnTop valor enumeradoQt
WStyle_SysMenu valor enumeradoQt
WStyle_Title valor enumeradoQt
WStyle_Tool valor enumeradoQt
WSubWindow valor enumeradoQt
WType_Desktop valor enumeradoQt
WType_Dialog valor enumeradoQt
WType_Mask valor enumeradoQt
WType_Modal valor enumeradoQt
WType_Popup valor enumeradoQt
WType_TopLevel valor enumeradoQt
WV_2000 valor enumeradoQt
WV_2003 valor enumeradoQt
WV_32s valor enumeradoQt
WV_95 valor enumeradoQt
WV_98 valor enumeradoQt
WV_CE valor enumeradoQt
WV_CE_based valor enumeradoQt
WV_CENET valor enumeradoQt
WV_DOS_based valor enumeradoQt
WV_Me valor enumeradoQt
WV_NT valor enumeradoQt
WV_NT_based valor enumeradoQt
WV_VISTA valor enumeradoQt
WV_XP valor enumeradoQt
WWinOwnDC valor enumeradoQt
WX11BypassWM valor enumeradoQt
X11ParentRelative valor enumeradoQt
XorROP valor enumeradoQt
yellowQt
~QObject()QObject [virtual]
~QObject()QObject [virtual]
 Todo Clases Namespaces Archivos Funciones Variables 'typedefs' Enumeraciones Valores de enumeraciones Propiedades Amigas 'defines'