Eneboo - Documentación para desarrolladores
Clases | Funciones
Referencia del Archivo src/qt/include/private/qlayoutengine_p.h
#include "qabstractlayout.h"

Ir al código fuente de este archivo.

Clases

struct  QLayoutStruct

Funciones

Q_EXPORT void qGeomCalc (QMemArray< QLayoutStruct > &chain, int start, int count, int pos, int space, int spacer)
Q_EXPORT QSize qSmartMinSize (const QWidgetItem *i)
Q_EXPORT QSize qSmartMinSize (QWidget *w)
Q_EXPORT QSize qSmartMaxSize (const QWidgetItem *i, int align=0)
Q_EXPORT QSize qSmartMaxSize (QWidget *w, int align=0)

Documentación de las funciones

Q_EXPORT void qGeomCalc ( QMemArray< QLayoutStruct > &  chain,
int  start,
int  count,
int  pos,
int  space,
int  spacer 
)
Q_EXPORT QSize qSmartMaxSize ( QWidget w,
int  align = 0 
)
Q_EXPORT QSize qSmartMaxSize ( const QWidgetItem i,
int  align = 0 
)
Q_EXPORT QSize qSmartMinSize ( QWidget w)
Q_EXPORT QSize qSmartMinSize ( const QWidgetItem i)
 Todo Clases Namespaces Archivos Funciones Variables 'typedefs' Enumeraciones Valores de enumeraciones Propiedades Amigas 'defines'