Eneboo - Documentación para desarrolladores
Variables
Referencia del Archivo src/libmysql_std/include/sql_state.h

Ir al código fuente de este archivo.

Variables

 ER_DUP_KEY
 ER_OUTOFMEMORY
 HY001
 S1001
 ER_OUT_OF_SORTMEMORY
 ER_CON_COUNT_ERROR
 ER_BAD_HOST_ERROR
 ER_HANDSHAKE_ERROR
 ER_DBACCESS_DENIED_ERROR
 ER_ACCESS_DENIED_ERROR
 ER_NO_DB_ERROR
 ER_UNKNOWN_COM_ERROR
 ER_BAD_NULL_ERROR
 ER_BAD_DB_ERROR
 ER_TABLE_EXISTS_ERROR
 ER_BAD_TABLE_ERROR
 ER_NON_UNIQ_ERROR
 ER_SERVER_SHUTDOWN
 ER_BAD_FIELD_ERROR
 S0022
 ER_WRONG_FIELD_WITH_GROUP
 S1009
 ER_WRONG_GROUP_FIELD
 ER_WRONG_SUM_SELECT
 ER_WRONG_VALUE_COUNT
 ER_TOO_LONG_IDENT
 ER_DUP_FIELDNAME
 ER_DUP_KEYNAME
 ER_DUP_ENTRY
 ER_WRONG_FIELD_SPEC
 ER_PARSE_ERROR
 ER_EMPTY_QUERY
 ER_NONUNIQ_TABLE
 ER_INVALID_DEFAULT
 ER_MULTIPLE_PRI_KEY
 ER_TOO_MANY_KEYS
 ER_TOO_MANY_KEY_PARTS
 ER_TOO_LONG_KEY
 ER_KEY_COLUMN_DOES_NOT_EXITS
 ER_BLOB_USED_AS_KEY
 ER_TOO_BIG_FIELDLENGTH
 ER_WRONG_AUTO_KEY
 ER_FORCING_CLOSE
 ER_IPSOCK_ERROR
 ER_NO_SUCH_INDEX
 ER_WRONG_FIELD_TERMINATORS
 ER_BLOBS_AND_NO_TERMINATED
 ER_CANT_REMOVE_ALL_FIELDS
 ER_CANT_DROP_FIELD_OR_KEY
 ER_BLOB_CANT_HAVE_DEFAULT
 ER_WRONG_DB_NAME
 ER_WRONG_TABLE_NAME
 ER_TOO_BIG_SELECT
 ER_UNKNOWN_PROCEDURE
 ER_WRONG_PARAMCOUNT_TO_PROCEDURE
 ER_UNKNOWN_TABLE
 ER_FIELD_SPECIFIED_TWICE
 ER_UNSUPPORTED_EXTENSION
 ER_TABLE_MUST_HAVE_COLUMNS
 ER_UNKNOWN_CHARACTER_SET
 ER_TOO_BIG_ROWSIZE
 ER_WRONG_OUTER_JOIN
 ER_NULL_COLUMN_IN_INDEX
 ER_PASSWORD_ANONYMOUS_USER
 ER_PASSWORD_NOT_ALLOWED
 ER_PASSWORD_NO_MATCH
 ER_WRONG_VALUE_COUNT_ON_ROW
 ER_INVALID_USE_OF_NULL
 ER_REGEXP_ERROR
 ER_MIX_OF_GROUP_FUNC_AND_FIELDS
 ER_NONEXISTING_GRANT
 ER_TABLEACCESS_DENIED_ERROR
 ER_COLUMNACCESS_DENIED_ERROR
 ER_ILLEGAL_GRANT_FOR_TABLE
 ER_GRANT_WRONG_HOST_OR_USER
 ER_NO_SUCH_TABLE
 ER_NONEXISTING_TABLE_GRANT
 ER_NOT_ALLOWED_COMMAND
 ER_SYNTAX_ERROR
 ER_ABORTING_CONNECTION
 ER_NET_PACKET_TOO_LARGE
 ER_NET_READ_ERROR_FROM_PIPE
 ER_NET_FCNTL_ERROR
 ER_NET_PACKETS_OUT_OF_ORDER
 ER_NET_UNCOMPRESS_ERROR
 ER_NET_READ_ERROR
 ER_NET_READ_INTERRUPTED
 ER_NET_ERROR_ON_WRITE
 ER_NET_WRITE_INTERRUPTED
 ER_TOO_LONG_STRING
 ER_TABLE_CANT_HANDLE_BLOB
 ER_TABLE_CANT_HANDLE_AUTO_INCREMENT
 ER_WRONG_COLUMN_NAME
 ER_WRONG_KEY_COLUMN
 ER_DUP_UNIQUE
 ER_BLOB_KEY_WITHOUT_LENGTH
 ER_PRIMARY_CANT_HAVE_NULL
 ER_TOO_MANY_ROWS
 ER_REQUIRES_PRIMARY_KEY
 ER_CHECK_NO_SUCH_TABLE
 ER_CHECK_NOT_IMPLEMENTED
 ER_CANT_DO_THIS_DURING_AN_TRANSACTION
 ER_NEW_ABORTING_CONNECTION
 ER_MASTER_NET_READ
 ER_MASTER_NET_WRITE
 ER_TOO_MANY_USER_CONNECTIONS
 ER_READ_ONLY_TRANSACTION
 ER_NO_PERMISSION_TO_CREATE_USER
 ER_LOCK_DEADLOCK
 ER_NO_REFERENCED_ROW
 ER_ROW_IS_REFERENCED
 ER_CONNECT_TO_MASTER
 ER_WRONG_NUMBER_OF_COLUMNS_IN_SELECT
 ER_USER_LIMIT_REACHED
 ER_SPECIFIC_ACCESS_DENIED_ERROR
 ER_NO_DEFAULT
 ER_WRONG_VALUE_FOR_VAR
 ER_WRONG_TYPE_FOR_VAR
 ER_CANT_USE_OPTION_HERE
 ER_NOT_SUPPORTED_YET
 ER_WRONG_FK_DEF
 ER_OPERAND_COLUMNS
 ER_SUBQUERY_NO_1_ROW
 ER_ILLEGAL_REFERENCE
 ER_DERIVED_MUST_HAVE_ALIAS
 ER_SELECT_REDUCED
 ER_TABLENAME_NOT_ALLOWED_HERE
 ER_NOT_SUPPORTED_AUTH_MODE
 ER_SPATIAL_CANT_HAVE_NULL
 ER_COLLATION_CHARSET_MISMATCH
 ER_WARN_TOO_FEW_RECORDS
 ER_WARN_TOO_MANY_RECORDS
 ER_WARN_NULL_TO_NOTNULL
 ER_WARN_DATA_OUT_OF_RANGE
 WARN_DATA_TRUNCATED
 ER_WRONG_NAME_FOR_INDEX
 ER_WRONG_NAME_FOR_CATALOG
 ER_UNKNOWN_STORAGE_ENGINE
 ER_TRUNCATED_WRONG_VALUE
 ER_SP_NO_RECURSIVE_CREATE
 ER_SP_ALREADY_EXISTS
 ER_SP_DOES_NOT_EXIST
 ER_SP_LILABEL_MISMATCH
 ER_SP_LABEL_REDEFINE
 ER_SP_LABEL_MISMATCH
 ER_SP_UNINIT_VAR
 ER_SP_BADSELECT
 ER_SP_BADRETURN
 ER_SP_BADSTATEMENT
 ER_UPDATE_LOG_DEPRECATED_IGNORED
 ER_UPDATE_LOG_DEPRECATED_TRANSLATED
 ER_QUERY_INTERRUPTED
 ER_SP_WRONG_NO_OF_ARGS
 ER_SP_COND_MISMATCH
 ER_SP_NORETURN
 ER_SP_NORETURNEND
 ER_SP_BAD_CURSOR_QUERY
 ER_SP_BAD_CURSOR_SELECT
 ER_SP_CURSOR_MISMATCH
 ER_SP_CURSOR_ALREADY_OPEN
 ER_SP_CURSOR_NOT_OPEN
 ER_SP_UNDECLARED_VAR
 ER_SP_FETCH_NO_DATA
 ER_SP_DUP_PARAM
 ER_SP_DUP_VAR
 ER_SP_DUP_COND
 ER_SP_DUP_CURS
 ER_SP_SUBSELECT_NYI
 ER_STMT_NOT_ALLOWED_IN_SF_OR_TRG
 ER_SP_VARCOND_AFTER_CURSHNDLR
 ER_SP_CURSOR_AFTER_HANDLER
 ER_SP_CASE_NOT_FOUND
 ER_DIVISION_BY_ZERO
 ER_ILLEGAL_VALUE_FOR_TYPE
 ER_PROCACCESS_DENIED_ERROR
 ER_XAER_NOTA
 XAE04
 ER_XAER_INVAL
 XAE05
 ER_XAER_RMFAIL
 XAE07
 ER_XAER_OUTSIDE
 XAE09
 ER_XAER_RMERR
 XAE03
 ER_XA_RBROLLBACK
 XA100
 ER_NONEXISTING_PROC_GRANT
 ER_DATA_TOO_LONG
 ER_SP_BAD_SQLSTATE
 ER_CANT_CREATE_USER_WITH_GRANT
 ER_SP_DUP_HANDLER
 ER_SP_NOT_VAR_ARG
 ER_SP_NO_RETSET
 ER_CANT_CREATE_GEOMETRY_OBJECT
 ER_TOO_BIG_SCALE
 ER_TOO_BIG_PRECISION
 ER_M_BIGGER_THAN_D
 ER_TOO_LONG_BODY
 ER_TOO_BIG_DISPLAYWIDTH
 ER_XAER_DUPID
 XAE08
 ER_DATETIME_FUNCTION_OVERFLOW
 ER_ROW_IS_REFERENCED_2
 ER_NO_REFERENCED_ROW_2
 ER_SP_BAD_VAR_SHADOW
 ER_SP_WRONG_NAME
 ER_SP_NO_AGGREGATE
 ER_MAX_PREPARED_STMT_COUNT_REACHED
 ER_NON_GROUPING_FIELD_USED

Documentación de las variables

 Todo Clases Namespaces Archivos Funciones Variables 'typedefs' Enumeraciones Valores de enumeraciones Propiedades Amigas 'defines'