Eneboo - Documentación para desarrolladores
Clases | 'defines' | Funciones
Referencia del Archivo src/qt/src/codecs/qbig5codec.cpp
#include "qbig5codec.h"

Clases

struct  B5Map
class  QBig5Decoder
class  QBig5hkscsDecoder
struct  Summary16

'defines'

#define InRange(c, lower, upper)   (((c) >= (lower)) && ((c) <= (upper)))
#define IsLatin(c)   ((c) < 0x80)
#define IsFirstByte(c)   (InRange((c), 0x81, 0xFE))
#define IsSecondByteRange1(c)   (InRange((c), 0x40, 0x7E))
#define IsSecondByteRange2(c)   (InRange((c), 0xA1, 0xFE))
#define IsSecondByte(c)   (IsSecondByteRange1(c) || IsSecondByteRange2(c))
#define QValidChar(u)   ((u) ? QChar((ushort)(u)) : QChar::replacement)

Funciones

int qt_UnicodeToBig5hkscs (uint wc, uchar *r)

Documentación de los 'defines'

#define InRange (   c,
  lower,
  upper 
)    (((c) >= (lower)) && ((c) <= (upper)))
#define IsFirstByte (   c)    (InRange((c), 0x81, 0xFE))
#define IsLatin (   c)    ((c) < 0x80)
#define IsSecondByte (   c)    (IsSecondByteRange1(c) || IsSecondByteRange2(c))
#define IsSecondByteRange1 (   c)    (InRange((c), 0x40, 0x7E))
#define IsSecondByteRange2 (   c)    (InRange((c), 0xA1, 0xFE))
#define QValidChar (   u)    ((u) ? QChar((ushort)(u)) : QChar::replacement)

Documentación de las funciones

int qt_UnicodeToBig5hkscs ( uint  wc,
uchar r 
)
 Todo Clases Namespaces Archivos Funciones Variables 'typedefs' Enumeraciones Valores de enumeraciones Propiedades Amigas 'defines'