Eneboo - Documentación para desarrolladores
'defines' | Funciones | Variables
Referencia del Archivo src/flbase/aqsobjects/AQSWrapperFactory.cpp
#include "AQSWrapperFactory.h"
#include "AQS_g.h"
#include "AQSWrapperFactory_p.h"
#include "AQConfig.h"

'defines'

#define AQ_REG_COMPAT_FL(Class)   registerWrapper(AQ_QUOTEME(FL##Class), AQ_QUOTEME(AQS##Class))
#define AQ_REG_COMPAT_FL2(FClass, Class)   registerWrapper(AQ_QUOTEME(FL##FClass), AQ_QUOTEME(AQS##Class))
#define AQ_CRE_COMPAT_FL(Class)
#define AQ_CRE_COMPAT_FL2(FClass, Class)
#define AQ_CRE_COMPAT_FL_OBJ(Class)
#define AQ_CRE_COMPAT_FL2_OBJ(FClass, Class)

Funciones

int xsltprocMain (int argc, char **argv)
int xsltprocMemory (const char *xsltStr, int sizeXslt, const char *xmlStr, int sizeXml, char **out, int *len)

Variables

QSWrapperFactoryglobalAQSWrapper = 0

Documentación de los 'defines'

#define AQ_CRE_COMPAT_FL (   Class)
Valor:
if (className == AQ_QUOTEME(FL##Class)) { \
  AQS##Class *aqo = new AQS##Class(ptr); \
  aqo->setWrap(); \
  return aqo; \
 }
#define AQ_CRE_COMPAT_FL2 (   FClass,
  Class 
)
Valor:
if (className == AQ_QUOTEME(FL##FClass)) { \
  AQS##Class *aqo = new AQS##Class(ptr); \
  aqo->setWrap(); \
  return aqo; \
 }
#define AQ_CRE_COMPAT_FL2_OBJ (   FClass,
  Class 
)
Valor:
if (className == AQ_QUOTEME(FL##FClass)) { \
  QObject *o = static_cast<QObject *>(ptr); \
  if (qstrcmp(o->className(), AQ_QUOTEME(FL##FClass)) != 0) return o; \
  AQS##Class *qo = new AQS##Class(o); \
  qo->setWrap(); \
  return qo; \
 }
#define AQ_CRE_COMPAT_FL_OBJ (   Class)
Valor:
if (className == AQ_QUOTEME(FL##Class)) { \
  QObject *o = static_cast<QObject *>(ptr); \
  if (qstrcmp(o->className(), AQ_QUOTEME(FL##Class)) != 0) return o; \
  AQS##Class *qo = new AQS##Class(o); \
  qo->setWrap(); \
  return qo; \
 }
#define AQ_REG_COMPAT_FL (   Class)    registerWrapper(AQ_QUOTEME(FL##Class), AQ_QUOTEME(AQS##Class))
#define AQ_REG_COMPAT_FL2 (   FClass,
  Class 
)    registerWrapper(AQ_QUOTEME(FL##FClass), AQ_QUOTEME(AQS##Class))

Documentación de las funciones

int xsltprocMain ( int  argc,
char **  argv 
)
int xsltprocMemory ( const char *  xsltStr,
int  sizeXslt,
const char *  xmlStr,
int  sizeXml,
char **  out,
int len 
)

Documentación de las variables

 Todo Clases Namespaces Archivos Funciones Variables 'typedefs' Enumeraciones Valores de enumeraciones Propiedades Amigas 'defines'