Eneboo - Documentación para desarrolladores
Slots públicos | Métodos públicos | Propiedades
Referencia de la Clase AQSEvent

#include <AQSEvent_p.h>

Diagrama de herencias de AQSEvent
AQSVoidPtr AQSBaseObject QObject Qt Qt AQSChildEvent AQSCloseEvent AQSContextMenuEvent AQSCustomEvent AQSDragLeaveEvent AQSDropEvent AQSFocusEvent AQSHideEvent AQSIconDragEvent AQSIMEvent AQSKeyEvent AQSMouseEvent AQSMoveEvent AQSPaintEvent AQSResizeEvent AQSShowEvent AQSTimerEvent AQSWheelEvent

Lista de todos los miembros.

Slots públicos

QTimerEventcastTimerEvent () const
QMouseEventcastMouseEvent () const
QWheelEventcastWheelEvent () const
QKeyEventcastKeyEvent () const
QFocusEventcastFocusEvent () const
QPaintEventcastPaintEvent () const
QMoveEventcastMoveEvent () const
QResizeEventcastResizeEvent () const
QCloseEventcastCloseEvent () const
QIconDragEventcastIconDragEvent () const
QShowEventcastShowEvent () const
QHideEventcastHideEvent () const
QContextMenuEventcastContextMenuEvent () const
QIMEventcastIMEvent () const
QDropEventcastDropEvent () const
QDragMoveEventcastDragMoveEvent () const
QDragEnterEventcastDragEnterEvent () const
QDragLeaveEventcastDragLeaveEvent () const
QChildEventcastChildEvent () const
QCustomEventcastCustomEvent () const

Métodos públicos

 AQ_DECLARE_AQS_VOID (Event, VoidPtr)
int type () const
bool spontaneous () const
QMap< QString, QVarianteventData () const
void setEvent (QEvent *ev)

Propiedades

int type
bool spontaneous
QMap eventData

Documentación de las funciones miembro

AQSEvent::AQ_DECLARE_AQS_VOID ( Event  ,
VoidPtr   
)
QChildEvent* AQSEvent::castChildEvent ( ) const [inline, slot]
QCloseEvent* AQSEvent::castCloseEvent ( ) const [inline, slot]
QContextMenuEvent* AQSEvent::castContextMenuEvent ( ) const [inline, slot]
QCustomEvent* AQSEvent::castCustomEvent ( ) const [inline, slot]
QDragEnterEvent* AQSEvent::castDragEnterEvent ( ) const [inline, slot]
QDragLeaveEvent* AQSEvent::castDragLeaveEvent ( ) const [inline, slot]
QDragMoveEvent* AQSEvent::castDragMoveEvent ( ) const [inline, slot]
QDropEvent* AQSEvent::castDropEvent ( ) const [inline, slot]
QFocusEvent* AQSEvent::castFocusEvent ( ) const [inline, slot]
QHideEvent* AQSEvent::castHideEvent ( ) const [inline, slot]
QIconDragEvent* AQSEvent::castIconDragEvent ( ) const [inline, slot]
QIMEvent* AQSEvent::castIMEvent ( ) const [inline, slot]
QKeyEvent* AQSEvent::castKeyEvent ( ) const [inline, slot]
QMouseEvent* AQSEvent::castMouseEvent ( ) const [inline, slot]
QMoveEvent* AQSEvent::castMoveEvent ( ) const [inline, slot]
QPaintEvent* AQSEvent::castPaintEvent ( ) const [inline, slot]
QResizeEvent* AQSEvent::castResizeEvent ( ) const [inline, slot]
QShowEvent* AQSEvent::castShowEvent ( ) const [inline, slot]
QTimerEvent* AQSEvent::castTimerEvent ( ) const [inline, slot]
QWheelEvent* AQSEvent::castWheelEvent ( ) const [inline, slot]
QMap<QString, QVariant> AQSEvent::eventData ( ) const [inline]
void AQSEvent::setEvent ( QEvent ev) [inline]
bool AQSEvent::spontaneous ( ) const [inline]
int AQSEvent::type ( ) const [inline]

Documentación de propiedades

QMap AQSEvent::eventData [read]
bool AQSEvent::spontaneous [read]
int AQSEvent::type [read]

La documentación para esta clase fue generada a partir del siguiente fichero:
 Todo Clases Namespaces Archivos Funciones Variables 'typedefs' Enumeraciones Valores de enumeraciones Propiedades Amigas 'defines'